09
oct.

Andrei Terian – Critica de export

25,00 lei

Cartea lui Andrei Terian este o culegere de studii academice foarte solide, extrem de bine documentate şi provocatoare. Unele au fost publicate, în limba engleză, în reviste din străinătate cu circulaţie şi impact internaţional.

Descriere

Cartea lui Andrei Terian este o culegere de studii academice foarte solide, extrem de bine documentate şi provocatoare. Unele au fost publicate, în limba engleză, în reviste din străinătate cu circulaţie şi impact internaţional. Altele au apărut în reviste din ţară, indexate în baze de date internaţionale (BDI). De asemenea, o altă categorie este formată din lucrări şi comunicări inedite, susţine la diverse conferinţe. Problemele abordate în acest volum sunt dintre cele mai controversate, stringente şi actuale din domeniul istoriografiei literare. Semnalăm, printre altele, statutul metodologic şi epistemologic al criticii româneşti în raport cu teoriile occidentale din deceniile postcomuniste, în legătură cu care Andrei Terian face observaţii privind nesincronizarea ideologică şi terminologică. Problematica principală adusă în prim-plan este nevoia estetică a exegeţilor români, spre deosebire de tendinţele din alte culturi, axate mai ales pe sondarea contextului. În această discuţie amplă, asistăm la evidenţierea unor cazuri de lectură estetică urmărind scopuri politice – subversive, antisocialiste, antidictatoriale – în eseurile lui Nicolae Balotă (Opera lui Tudor Arghezi), respectiv Nicolae Manolescu (Arca lui Noe). Totodată, ar fi de menţionat dezbaterea amplă referitoare la statutul literaturii române în sistemul mondial, autorul insistând asupra caracterului „semiperiferic” al poeziei şi al prozei de la noi. Cartea se închide cu o propunere despre o altă periodizare a istoriei literaturii româneşti, ţinând cont de condiţionările politice.

Criticism of export, 2013

Andrei Terian’s book is a collection of very solid, extremely well documented and provoking academic studies. Some of them were published in English in foreign journals with international circulation and impact. Others have appeared in Romanian publications, indexed in international databases (BDI). Also, another category is comprised of original works and communications, presented at various conferences. The issues addressed in this volume are among the most controversial and pressing the current literary historiography. We note, in particular, the methodological and epistemological status of Romanian criticism against Western theories of post-communist decades, on which Andrei Terian comments on the ideological and terminological non-synchronization. The main issue is brought to the fore the need aesthetic Romanian commentators unlike tendencies from other cultures, focusing especially on surveying the context. In this broad discussion, there is highlighted the case of aesthetic reading pursuing political goals – subversive , anti-socialist , anti-dictatorship – in Nicolae Balota (Arghezi ‘s work) and Nicolae Manolescu’s (Noah’s Ark) essays. However, it should be mentioned the wide debate on the status of Romanian literature in the world system, the author insists on the “semi-periphery” character of our poetry and prose. The book closes with a proposal about a new periodization of the history of Romanian literature, given the political constrictions.

„Privirea de la atitudine teoretică îi permite lui Andrei Terian să formuleze ipoteze și să furnizeze soluții interesante din unghi conceptual la câteva dintre dilemele „ultimul răcnet” ale disciplinelor umaniste, de la problema aplicării post-colonialismului la literaturile post-comuniste sau statutul literaturilor așa-zis dependente («din Lumea a Doua»), până la utilitatea emergenței paradigmei orizontale (geografice) în istoria literară în defavoarea celei diacronice” (Alex Goldiș, Realliteratur, în „Cultura”, nr. 464, 10 aprilie 2014, disponibil la http://revistacultura.ro/nou/2014/04/realliteratur/).

„Neo-gherismul lui Terian (în termini manolescieni) aduce un mare plus teoriei literare românești: deși extrem de diferit de cartea precedentă a aceluiași autor, studiul localizează punctele nevralgice ale unei literature nediscutate în acești termini până la momentul de față. Fără a forța sincronisme, fără a forța paralele comparistice, fără a angaja în argumentare învăluirile discuției estetice, Terian propune un neo-pozitivism acut” (Ștefan Baghiu, Blasfemie?, în „Cultura”, nr. 476, 17 iulie 2014, disponibil online la http://revistacultura.ro/nou/2014/07/blasfemie/).

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției