Revista DICE – un deceniu de activitate

Revista DICE 10-1-201Revista DICE, un deceniu de activitate.
Articol de Prof. Marinuşa V. Constantin

Publicaţia DICE – 
Diversitate şi Identitate Culturală în Europa / Diversité et identité culturelle en Europe –, coordonată de Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, a apărut în anul 2004. Într-o primă etapă, volumul a reunit comunicări, respectiv, alocuţiuni susţinute în cadrul a două colocvii internaţionale1. Editura „Bibliotheca” din Târgovişte a scos primele trei numere, între 2004 şi 2006, care cuprindeau între 16 şi 37 de contribuţii/număr, fiecare „număr” fiind marcat, pe atunci, doar cu steluţe ( *), (**), (***), semn că editorul ştia că va asigura continuitate volumelor, dar încă nu se gândea chiar la un periodic propriu-zis.
Din anul 2007, DICE iese de sub tutela Universităţii „Valahia” din Târgovişte, schimbându-se, de asemenea, şi editura la care se tipăreşte revista. DICE este preluată, la solicitarea directorului-fondator al publicaţiei, de către Muzeul Naţional al Literaturii Române (care, în aceea perioadă, se numea Muzeul Literaturii Române), precum şi de editura cu acelaşi nume a respectivei instituţii. De atunci, steluţele folosite pentru a marca fiecare număr anul al reviste au fost înlocuite cu cifre arabe, precedate de sigla DICE.
De asemenea, au avut loc schimbări de conţinut în structura revistei. Contribuţiile au reprezentat tot mai puţin comunicări prezentate la cele două colocvii, fiind, în schimb, rezultatul unor cercetări diverse, încadrabile în tematica volumului. Articolele sunt publicate într-o limbă de circulaţie internaţională2 (franceză, engleză), având în limba română numai rezumatul şi cuvintele-cheie. În plus, volumul este coordonat de un colegiu de redacţie, care asigură rigurozitate ştiinţifică prin selecţia mai atentă a colaborărilor.
În aceeaşi perioadă, s-a creat site-ul revistei, redactat integral în limba engleză, pe pagina electronică a instituţiei tutelare MNLR (http://www.mnlr.ro/ro-dice.html). Au fost descărcate pe site rezumatele – în limba engleză – şi contribuţiile în format Full Text, de la numărul 4/2007 până la numărul cel mai recent,
(între timp a apărut și nr. 11/1/2014 – n.n.), precum şi informaţiile cu privire la conţinutul tematic al revistei, consemne de tehnoredactare, informaţii despre procesul 
peer review.
În anul 2010, revista, ajunsă la numărul 7/1, devine publicaţie semestrială, cu numai 10-12 articole/număr, ceea ce însemna o nouă sporire a exigenţelor, şi cu o mai mare deschidere spre acceptarea anexelor grafice (imagini, tabele sinoptice, grafice, statistici etc.). La finele anului 2010, DICE este supus evaluărilor comisiei de specialitate şi obţine calificativul B+. Alte două evaluări succesive (cu criterii mai aspre) menţin acelaşi calificativ. În sfârşit, la finalul anului 2012, evaluarea se realizează după un alt set de criterii şi revista DICE primeşte calificativul B, în condiţiile în care notările cu „+” şi „-” nu mai există, o revistă putând avea doar unul din calificativele A, B, C, D.
Între timp, revista a fost înregistrată în mai multe baze internaţionale de date: Index Copernicus, DOAJ, Ulrich’s, Scipio, sporindu-i-se vizibilitatea pe plan internaţional. Efectul se vede în numărul de citări interne şi internaţionale, precum şi în ofertele de colaborare din zone geografice şi ştiinţifice foarte diversificate – Europa, Africa, Asia, cele două Americi. Recent, revista DICE a devenit marcă înregistrată OSIM.
Tematica revistei, aşa cum reiese încă din titlu, are în vedere dialogul intercultural european, însă cu deschideri către universalitate. Organizată pe mai multe secţiuni, revista vizează, în primul rând, fundamentele social-economice şi ideologice ale dialogului intercultural, într-o secvenţă intitulată Fondaments du dialogue interculturel. O a doua secţiune a publicaţiei, Destinées européennes („Destine europene”), este consacrată personalităţilor care s-au afirmat pe plan internaţional şi care au contribuit la cultivarea şi dezvoltarea multilingvismului şi multiculturalismului. Rubrica Confluences („Confluenţe”) grupează articole despre manifestări ale dialogului intercultural în diferite domenii spirituale şi materiale, în diacronie şi sincronie, iar rubrica  Événements („Evenimente”) cuprinde prezentări de cărţi sau reviste, manifestări ştiinţifice pe teme de profil.
Pe parcursul apariţiei, DICE a avut şi numere tematice. Astfel, numărul 8/2/2011, consacrat Exemplului, ca act discursiv, a fost realizat de colectivul de cercetători GRAL (Groupe de Recherche en Rhétorique et en Argumentation Linguistique), condus de Prof. univ. dr. Emmanuelle Danblon, de la Université Libre de Bruxelles.
În ceea ce priveşte colaboratorii, DICE reuneşte profesori universitari şi cercetători activi. De asemenea, revista are drept colaboratori academicieni, personalităţi ale culturii şi vieţii social-economice, iar pe de altă parte, tineri cercetători, doctoranzi şi chiar masteranzi, implicaţi în proiecte de cercetare.
De-a lungul timpului, colectivul de redacţie al revistei a fost foarte puţin schimbat. S-a păstrat un echilibru între generaţii şi structura internaţională a staff-ului. Acad. Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române şi Conf. univ. dr. Roxana-Magdalena Bârlea reprezintă generaţiile extreme – seniori/juniori. Din colectivul de redacţie fac parte şi Prof. univ. dr. Libuše Valentová (Praga), Prof. Dr. Lucian Chişu (Bucureşti), Prof. univ. dr. Cécile Vilvandre de Sousa (Ciudad Real), Prof. univ. dr. Emmanuelle Danblon (Bruxelles). Secretariatul de redacţie al revistei a fost format, pe parcurs, de Mihai Cuciureanu, Camelia Diaconu ş.a., până la preluarea ei, ca titular, de către Conf. univ. dr. Ileana Tănase. Pentru început, tehnoredactarea a fost asigurată de Natalia Petrescu, Coralia Bidirean, Rodica Mihaj. De la nr. 5/2008 până la nr. 9/1/2012 tehnoredactarea a fost realizată de acelaşi Mihai Cuciureanu. Vol. 9/2/2012 – 10/1/2013 au fost tehnoredactate, într-o manieră relativ schimbată, de către Constantin-Georgel Stoica. În mod voluntar, au contribuit la buna realizare a diverselor volume: Georgiana Alexe, Iulia Tănase, Alice Toma, Melania Roibu, iar mai recent, Angela Stănescu şi Ioana Raicu.
Întregul colectiv lucrează benevol la editarea acestei reviste, câştigul cel mare fiind faptul că o instituţie de cultură (MNLR) asigură cheltuielile de tipărire concretă a revistei, în versiunea pe suport de hârtie.
Revista DICE este difuzată – fie în versiunea tipărită, fie în format electronic – în 81 de biblioteci din lume (de la Biblioteca Congresului SUA, la Bibliotecile din Cambridge, Sorbona, Shanghai, Berlin etc.) şi în 27 de biblioteci din ţară şi din Republica Moldova.
Acest an, al zecelea de apariţie neîntreruptă, se remarcă prin ofertele de colaborare – individuale şi de grup – venite de pe toate meridianele globului, mai multe ca oricând, ceea ce înseamnă că standardele revistei se situează în parametrii aşteptărilor pentru cercetarea ştiinţifică de nivel avansat.
Note:
1. Primul colocviu, intitulat Diversitate şi Identitate Culturală Europeană, organizat anual, în jurul datei de 9 mai, „Ziua Europei”, a încetat să se mai organizeze în forma iniţială după 3 ediţii (2001-2004). De la acesta a rămas doar numele publicaţiei, în română şi franceză. Celălalt colocviu se intitulează Latinitate – Romanitate – Românitate, organizat anual, în jurul datei de 15 mai, „Ziua Mondială a Latinităţii”, din anul 2002 – până astăzi (între 10 şi 12 mai 2013 a avut loc ediţia a XII-a). Din anul 2011 – o parte din comunicările la colocviul LRR sunt publicate în volumul anual Studii de limbă, cultură şi comunicare. Organizatorul colocviilor mai sus amintite este Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea.
2. Primele trei numere (2004-2006) au fost publicate în limba română, cu rezumate şi cuvinte-cheie, în franceză sau în engleză.
Autor: Prof. Marinuşa V. Constantin
Sursa aici.