Confidențialitate

Vă informăm că începând cu 25.05.2018 în toate țările din Uniunea Europeană (UE) devine aplicabil Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR – General Data Protection Regulation.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta nota de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu website-ul nostru.

Cine suntem

 Detalii Sediu Social Editură

  • Calea Griviței 64-66, Sector 1, București, România

Ce date prelucram despre dumneavoastră

Detalii generale

Website-ul colectează în mod automat anumite informații generale și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se afla computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune. Nu sunt colectate date personale în timpul navigării.

Detalii de plată

În cazul în care doriți achiziționarea unui produs online, vom stoca date necesare facturării precum: adresa de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele și prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

Detalii în scop de marketing

Când va abonați să primiți newsletterul nostru  vom stoca adresa dumneavoastră de email. În cazul în care nu mai doriți primirea newsletter-ului nostru, vă rugăm sa vă dezabonați folosind butonul aflat în subsolul paginii sau trimițând un email cu subiectul „dezabonare” către adresa noastră de email.

Cu cine partajăm datele tale

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale către terți. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura ca datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate in conformitate cu cerințele legale.

Cât timp iți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioada nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc sa le ținem într-o coada pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocam și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Drepturile persoanelor vizate

  • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
  • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
  • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimțământ;
  • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, in situațiile in care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrară legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe baza de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Putem, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
  • Dreptul de a face o plângere; În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, sa vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când va exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoana vizată, este posibil sa vă cerem sa vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați ca prelucrarea este făcuta cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANPC) – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

IMPORTANT! Înainte de a va  adresa către ANPC cu o reclamație, vă rugăm să sesizați către noi acest lucru, în vederea soluționării amiabile a reclamației dumneavoastră.

Termeni folosiți

 Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuții referitoare la supravegherea respectării legislatei protectiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritate de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvaluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sanătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Colaboratori: personal medical care a încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii medicale pacienților nostri.â

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită„persoană vizată”). O persoana fizica este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator on-line, unul/mai multe elemente specifice, proprii identitații fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de resedintă; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de  geolocatie. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

Operator: persoană fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) și cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislației referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoana împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decat angajații operatorului.

Persoana vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea inseamna orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent daca prin mijloace automate sau manuale.

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European

Contact

Dacă doriți sa vă exercitați drepturile menționate, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

Adresă:
Calea Griviței 64-66, Sector 1, București, România

E-mail:
contact@edituramnlr.ro

0