Catalogul Editurii MLR

Încă de la înfiinţare, în 1994, Editura MLR a avut în programul ei trei obiective majore:

– valorificarea, prin tipărire, în revista „Manuscriptum” şi în volume de sine stătătoare, a bogatului patrimoniu de manuscrise, multe dintre ele inedite, aflate în custodia sa;
– publicarea, în ediţii critice, de către cercetători specializaţi, a operelor unora din cei mai importanţi scriitori români şi a ecourilor scrisului lor în conştiinţa critică naţională (vezi, de exemplu, ediţiile Nichita Stănescu şi Virgil Mazilescu);
– promovarea literaturii române vii, de azi, prin volume de beletristică, eseu, critică şi istorie literară ale unor scriitori contemporani de prim rang.

Activitatea editorială a fost apreciată aşa cum se cuvine: mărturie stau numeroasele premii prestigioase pe care Editura MLR le-a primit de-a lungul anilor şi faptul că din 2010 a fost acreditată de C.N.C.S., recunoscută prin calificativul B+ ca editură ştiinţifică.

 

OFERTĂ DE ACHIZIŢIONARE PREŢ
POEZIE  
Augustin Frăţilă – Mai sunt pentru că el mă este – 11 poeme de Nichita Stănescu (C.D.) 15,00 lei
Augustin Frăţilă – În curtea cu pavajul gri (carte + C.D.) 40,00 lei
Claude Karnoouch – „Odiseea bravului soldat Alexa – “L’ Odysee du brave soldat Alexa” 22,00 lei
Daniel Bănulescu – „Daniel al rugăciunii” 2,50 lei
George Bacovia – „Viori şi clavire” 10,00 lei
Gheorghe Pituţ – „Călătorie în Uriaş” 2,50 lei
Homer – „Odysseia” 22,00 lei
Homer – „Odysseia” 28,00 lei
Ioan Vieru – „Arhiva din spatele asinilor” 7,50 lei
Ion Caraion – „Poezii arestate” 2,50 lei
Ion Stratan – „Nefertiti Eminovici” 5,00 lei
Iosif Herţea – „Colinde româneşti” 3,50 lei
Laurenţiu Ulici – „Antologia poeţilor tineri” 25,00 lei
Lucian Blaga – „Domniţa nebănuitelor trepte” 4,00 lei
Mariana Marin – „Mutilarea artistului la tinereţe” 5,00 lei
Matei Vişniec – „Oraşul cu un singur locuitor” 18,00 lei
Mihai Eminescu – „Opere” (vol. I) 50,00 lei
Mihai Eminescu – „Opere” (vol. XV) 50,00 lei
Mihai Eminescu – „Versuri lirice” 8,00 lei
Nichita Stănescu – „Invitaţie către o nimfă” 8,00 lei
Nichita Stănescu – „Opera Magna” (vol. I-II) 50,00 lei
Nichita Stănescu – „Opera Magna” (vol. III-IV) 50,00 lei
Nichita Stănescu – „Opera Magna” (vol. II) 25,00 lei
Nichita Stănescu – „Opera Magna” (vol. III) 25,00 lei
Nichita Stănescu – „Opera Magna” (vol. V) 25,00 lei
Nichita Stănescu – „Opera Magna” (vol. VI) 40,00 lei
Radu Cârneci – „Antologia sonetului românesc” (cartonate – vol. I-II-III) 120,00 lei
Radu Cârneci – „Antologia sonetului românesc”(cartonate – vol. I-III) 80,00 lei
Radu Cârneci – „Antologia sonetului românesc”(broşate – vol. I-II-III) 105,00 lei
Radu Cârneci – „Antologia sonetului românesc”(broşate – vol. I-III) 70,00 lei
Vasile Voiculescu – „Colinde româneşti” 2,50 lei
PROZĂ  
Constantin Ţoiu – „Însoţitorul” 13,50 lei
Contesa de Segur – „Memoriile unui măgar” 15,00 lei
Costache Olăreanu – „Avionul de hârtie” 16,00 lei
Daniel Bănulescu – „Cine a câştigat războiul mondial al religiilor?” 8,00 lei
Fănuş Neagu – „Asfinţit de Europă, răsărit de Asie” 35,00 lei
Horia Gane – „Rochie de mireasă cu fluturi arămii” 10,00 lei
Ion Băieşu – „Omul care vine din Buzău” 5,00 lei
Laurenţiu Ulici – „Prima verba” 10,00 lei
Marius Robescu – „Trunchiul şi aşchia” (vol. I) 10,00 lei
Marius Robescu – „Trunchiul şi aşchia” (vol. II) 10,00 lei
Mihai Eminescu – „Şarpele când în doare capul” 3,50 lei
Mihai Eminescu – „Trăim într-o ţară ciudată” 19,00 lei
Mircea Cavadia – „Gaura de vierme” 10,00 lei
Serge Fauchereau – „Tinerii din Mareuil” 17,00 lei
Teodor Mazilu – „Pe cai, iarăşi pe cai, mereu pe cai” 20,00 lei
Vasile Farago – „Raid peste lume şi alte povestiri” 8,00 lei
TEATRU  
Biblioteca Bucureşti – „Teatru” (vol. I) 4,00 lei
Biblioteca Bucureşti – „Teatru” (vol. II) 5,00 lei
Ion Băieşu – „Fantomiada” 10,00 lei
Ion Băieşu – „Nu muriţi din întâmplare” 8,00 lei
Ion Băieşu – „Preşul” 10,00 lei
Iosif Naghiu – „Teatru” (vol. I) 7,50 lei
Iosif Naghiu – „Teatru” (vol. II) 7,50 lei
Paul Everac – „Mirador” 4,50 lei
D.R. Popescu – „Domnul şi doamna Fluture” 10,00 lei
Liviu Ioan Stoiciu – „Teatrul uitat” 10,00 lei
Victor Valgard – „Teatru” 3,00 lei
ALBUME / AFIŞE  
Alexandru Ioan Cuza (afiş) 2,00 lei
Nichita Stănescu (afiş) 2,00 lei
Tudor Arghezi (afiş) 2,00 lei
Alţi scriitori (afiş) 2,00 lei
Dragoş Morărescu – „O istorie desenată a literaturii române” (album) 8,00 lei
Ion Cucu – „Călătoria” (album) 10,00 lei
Nicolae Ioniţă – „O istorie a literaturii române în viziunea marilor graficieni ai lumii” (album) 65,00 lei
Nicolae Ioniţă – „Emil Cioran – Ecrivains roumains vus par les grands dessinateurs du monde” 22,00 lei
REVISTE
Caietele Avangardei 25,00 lei
Euromuseum (nr. 1) 5,00 lei
Euromuseum (nr. 2) 5,00 lei
Euromuseum (nr. 3) 5,00 lei
Euromuseum (nr. 4) 5,00 lei
Euromuseum (nr. 5) 5,00 lei
Euromuseum (nr. 1/2013) 28,00 lei
D.I.C.E. (nr. 6) 9,00 lei
D.I.C.E. (nr. 7/1) 11,00 lei
D.I.C.E. (nr. 7/2) 11,00 lei
D.I.C.E. (nr. 8/1) 18,00 lei
D.I.C.E. (nr. 8/2) 12,00 lei
D.I.C.E. (nr. 9/1) 16,00 lei
D.I.C.E. (nr. 10/1) 18,00 lei
D.I.C.E. (nr. 10/2) 31,00 lei
Manuscriptum (I-IV 2006-2007) 30,00 lei
Manuscriptum (IV 2008) 40,00 lei
Manuscriptum (I-IV 2009) 45,00 lei
Manuscriptum (I-IV 2010) 30,00 lei
Manuscriptum (I-IV 2011 „Manuscriptum 65”) 30,00 lei
Manuscriptum (2012 – „Cercul literar de la Sibiu”) 86,00 lei
CRITICĂ LITERARĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ  
* * * – „Noi Rotonde 13” (vol. I) 10,00 lei
* * * – „Alte noi Rotonde 13” (vol. II) 10,00 lei
* * * – „Alte noi Rotonde” (vol. III) 7,00 lei
* * * – „Alte noi Rotonde” (vol. VI) 19,30 lei
* * * – „Noi Rotonde 13” (vol. VII) 20,00 lei
* * * – „Catalogul Calendarelor româneşti” 2,00 lei
* * * – „Procesul Caragiale – Caion” 3,00 lei
Al. Brătescu-Voineşti – „Pagini uitate” 19,00 lei
Alexandru Săndulescu – „Întoarcere în timp – Memorialişti români” 46,00 lei
Amalia Voicu – „Ambivalenţa tiparelor clasice în opera eminesciană” 25,00 lei
Ana Dobre – „Miron Radu Paraschivescu, eternul eretic” 16,00 lei
Andrei Claudiu Baciu – „Opera lui Gib Mihăescu” 17,00 lei
Andrei Terian – „Critica de export” 29,00 lei
* * * – Grigore Gafencu şi moştenirea sa – documente din arhivele Securităţii” 30,00 lei
Bogdan Popescu – „Banul de aur sau Viaţa din Opera lui Ştefan Bănulescu” 25,00 lei
Carmen Duvalma – „Eugen Ionescu şi lumea refugiului total” 18,00 lei
Constandina Brezu Stoian – „Panait Istrati – radiografia unui manuscris” 5,00 lei
Cosmin Perţa – „Radu G. Ţeposu, rafinament şi intuiţie” 6,00 lei
Cristian Florin Popescu – „Basil Munteanu, contemporanul nostru” 5,00 lei
Cristina Cioabă – „Identitate şi disoluţie. Introducere în opera lui Mircea Ciobanu” 22,00 lei
Cristina Maria Necula – „Repere culturale în spaţiul cultural român şi francez” 14,00 lei
Cristina Maria Necula – „Sonetul românesc în sec. al XIX-lea” 10,00 lei
Cristina Popa Mihăilă – „Filonul fantastic în nuvelistica lui Fănuş Neagu” 6,00 lei
Dan Bogdan – „Ion Ghica” 4,00 lei
Dinu Bălan – „Petru Popescu – prins în istorie” 24,00 lei
Dumitru Cristian Amzăr – „Istorie românească trăită în Germania” 20,00 lei
Dumitru Micu – „Critici prozatori” 33,00 lei
Eugen Simion – „Cronologia vieţii literare” (vol. I-II-III) 70,40 lei
Eugen Simion – „Cronologia vieţii literare” (vol. IV-V-VI-VII) 90,30 lei
Eugen Simion – „Cronologia vieţii literare” (vol. VIII-IX-X) 94,00 lei
Eugen Simion – „Portretul scriitorului îndrăgostit – Marin Preda” 35,00 lei
Eugen Simion – „Tânărul Eugen Ionescu” 40,20 lei
Florentin Popescu – „Vasile Voiculescu şi contemporanii săi” 8,00 lei
Friedrich Michael – „Nichita Stănescu, profet al naturii” 5,00 lei
Gabriela Gheorghişor – „Mircea Horia Simionescu: dezvrăjirea şi fetişizarea literaturii” 18,00 lei
Gelu Negrea – „Cine eşti dumneata, domnule Moromete?” 7,00 lei
Geo Vasile – „Romanul sau viaţa” 10,00 lei
George Sterpu – „Studii literare” 5,00 lei
Gheorghe Bârlea – „Eugen Lovinescu – O privire asupra clasicismului” 28,00 lei
Ghislain de Diesbach – „Cucerirea unui tron – Napoleon al III-lea şi Carol I al României” 5,00 lei
Grigore Traian Pop – „Cărţile nescrise” 19,00 lei
Grigore Traian Pop – „1001 poeţi postdecembrişti” 19,00 lei
Ioan Cristescu – „Dramaturgia lui Radu Stanca” 17,00 lei
Ioana Vasiloiu – „Receptarea critică a lui M. Eminescu până la 1930” 55,00 lei
Ion Creţu – „Lecturi de serviciu” 67,00 lei
Ion Trivale – „Studii literare” 8,00 lei
Lucia Papahagi – „O insulă de clujeni-neclujeni la Cluj. Corespondenţă Mircea Zaciu şi Marian Papahagi” 23,00 lei
Lucian Chişu – „Accente” 5,00 lei
Lucian Chişu – „Mihu Dragomir” 2,00 lei
Lucian Chişu – „Prejudecata Caracostea” 5,00 lei
Luiza Marinescu – „Caragiali, o familie de scriitori” 10,00 lei
Mariana Dan – „Construcţia şi deconstrucţia canonului identitar” 20,00 lei
Mihail Gălăţanu – „Literatura de cartier” (vol. I) 19,50 lei
Mihail Gălăţanu – „Literatura de cartier” (vol. II) 20,00 lei
Marin Diaconu – „Eugen Ionescu – profil spiritual” 30,00 lei
Mircea Martin – „Universitas – A fost odată un cenaclu” 44,50 lei
N.I. Herescu – „Destin fără moarte” 30,00 lei
Nae Ionescu – „Scrisori şi memorii” 3,00 lei
Nicolae Breban – „Istoria dramatică a prezentului – Aventurierii politicii româneşti” 55,00 lei
Nicolae Iliescu – „De la Nicolae Filimon la Dinu Păturică” 5,00 lei
Nicolae Iorga – „Istoria presei româneşti” 4,00 lei
Oana Strugaru – „Exilul ca mod de existenţă. Andrei Codrescu în spaţiul textual al dezrădăcinării” 26,00 lei
Paul Dugneanu – „Al doilea val – generaţia Hyperion” 7,00 lei
Paul Dugneanu – „Gheorghe Pituţ – Devenirea poetică” 8,00 lei
Paul Dugneanu – „Glose despre poeţii contemporani” 15,00 lei
Paul Dugneanu – „Poezia lui Ion Heliade Rădulescu” 5,00 lei
Paul Dugneanu – „Suprarealismul poetic românesc”(ed. I) 8,00 lei
Paul Dugneanu – „Suprarealismul românesc” (ed. II) 11,00 lei
Pavel Ţugui – „Corespondenţă şi documente primite de Pavel Ţugui” (vol. I) 27,00 lei
Perpessicius – „Studii eminesciene” 5,00 lei
Petru Creţia – „Eseuri morale” (casetă) 15,00 lei
Petru Creţia – „Eseuri morale” (volume separate) 14,00 lei
Petru Creţia – „Infernul terestru” 15,00 lei
Radu Călin Cristea – „Literaturile Bucureştiului” 50,00 lei
Radu Lupan – „Proust/Joyce – anticipări” 3,00 lei
Radu Sergiu Ruba – „Dialoguri şi eseuri” 5,00 lei
Radu Voinescu – „Spectacolul literaturii” 7,00 lei
Răzvan Voncu – „Eseuri critice” 10,00 lei
Şerban Cioculescu – „Amintiri şi jurnal” 35,00 lei
Şerban Cioculescu – „Cronici teatrale” 45,33 lei
Şerban Cioculescu – „I.L. Caragiale” 9,00 lei
Şerban Cioculescu – „Medalioane franceze” 10,00 lei
Silviu Angelescu – „Portretul literar” 31,00 lei
Simona Cioculescu – „Printre cărţi şi manuscrise” 10,00 lei
Tania Muşina – „Ipostaze ale feminităţii în romanele Virginiei Woolf şi ale Hortensiei Papadat-Bengescu” 34,00 lei
Traian T. Coşovei – „Poeţii marilor oraşe” 25,00 lei
Valentin Coşereanu – „Eminescu – realitate şi sublimare poetică” 32,00 lei
Vasile Băncilă şi Lucian Blaga – „Corespondenţă” 4,00 lei
Virgil Tănase – „Scrisori despre literatură şi teatru” 24,00 lei
MEMORIALISTICĂ ŞI INTERVIURI  
Camilian Demetrescu – „Exil II” 22,00 lei
Corneliu Lupeş – „Itinerare memorialistice bucureştene” (epuizată) 10,00 lei
Corneliu Lupeş – „Memorii literare bucureştene” 10,00 lei
Angela Marinescu – „Jurnalul scris în a treia parte a zilei” 5,00 lei
Dumitru Micu – „Sfârşit şi început de mileniu” 33,00 lei
Fănuş Neagu – „Cartea cu prieteni” 50,00 lei
Fănuş Neagu – „Jurnal cu faţa ascunsă” 28,00 lei
Florin Pavlovici – „Frica şi pânda” 16,60 lei
Iolanda Malamen – „Scris şi de scris” (vol. III-IV) 50,00 lei
Ion Acsan – „Cartea unui redactor de carte” 21,00 lei
Ion Gheorghe – „Deochiul Gorgonei” 22,00 lei
Lucia Negoiţă – „Carte cu poeţi. Şi viaţa face parte din literatură” 21,00 lei
Marius Marian Şolea – „Singurătăţi şi oameni” 20,00 lei
Mircea Ghiţulescu, Horia Gârbea, Mircea Petean, Valeriu Butulescu – „Drumul spre Nghe An sau Patru români descoperă Vietnamul” 5,00 lei
Nichifor Crainic – „Memorii” 3,00 lei
Nicolae Iliescu şi George Cuşnarencu – „Exilaţi în amintiri” 20,00 lei
Sorin Antohi, Virgil Nemoianu – „Conversaţii berlineze” 13,00 lei
Teodor Vârgolici – „Dialog cu mine însumi” 20,00 lei
Teodor Vârgolici – „Mărturii literare” 16,00 lei
Vasile Alecsandri – „Jurnalul unei iubiri” 3,00 lei
Vasile Andru – „Geografia sacră şi profană a vieţii” 25,00 lei
EDIŢII BIBLIOFILE  
Ion Creangă – „Amintiri din copilărie. Poveşti” (hârtie albă) 2,50 lei
Nicolae Labiş – „Moartea căprioarei” (ed. bibliofilă) 2,00 lei
Al. Macedonski – „Rondeluri” (alb) 7,50 lei
Al. Macedonski – „Rondeluri” (verge) 10,00 lei
Constantin Noica – „Cartea pe care n-o citea Ioana D’Arc” (hârtie albă) 6,00 lei
Constantin Noica – „Cartea pe care n-o citea Ioana D’Arc” (hârtie verge) 7,00 lei
Emil Cioran – „Scrisori din tinereţe” (hârtie albă) 3,50 lei
George Bacovia – „Lacustră” (hârtie albă) 2,50 lei
Gheorghe Pituţ – „Ochiul neantului” (hârtie albă) 2,00 lei
I.L. Caragiale – „Titircă, Sotirescu şi compania” (hârtie albă) 3,50 lei
I.L. Caragiale – „Titircă, Sotirescu şi compania” (hârtie albă) 10,00 lei
Ion Creangă – „Amintiri din copilărie” (hârtie albă) 2,50 lei
Ion Minulescu – „Spovedanii” (hârtie albă) 3,00 lei
Ion Minulescu – „Spovedanii” (hârtie verge) 4,00 lei
Ion Pillat – „Grădina intre ziduri (hârtie albă) 7,50 lei
Mihai Eminescu – „Corespondenţă”vol. I (foaie verge) 3,00 lei
Mihai Eminescu – „Corespondenţă” vol. II (hârtie albă) 3,00 lei
Mihai Eminescu – „Corespondenţă” Vol. II (hârtie verge) 3,00 lei
Mihai Eminescu – „Corespondenţă” vol. III (hârtie verge) 3,00 lei
Mihai Eminescu – „Corespondenţă” vol. IV (hârtie verge) 3,00 lei
Mihai Eminescu – „Corespondenţă” vol. IV (hârtie albă) 2,00 lei
Mihai Eminescu – „Corespondenţă” vol. V (hârtie albă) 3,50 lei
Mihai Eminescu – „Luceafărul” (hârtie albă) 3,00 lei
Mihai Eminescu – „Luceafărul” (hârtie verge) 4,00 lei
Nichita Stănescu – „Belgradul în cinci prieteni” (hârtie albă) 3,00 lei
Panait Istrati – „Ţaţa Minca” (hârtie albă) 7,00 lei
Panait Istrati – „Ţaţa Minca” (hârtie verge) 8,00 lei
Şerban Cioculescu – „Scrieri despre Tudor Arghezi” (hârtie albă) 2,00 lei
Şerban Cioculescu – „Scrieri despre Tudor Arghezi” (hârtie verge) 3,00 lei
Ştefan Baciu – „Căutător de comori” (hârtie verge) 3,50 lei
Ştefan Baciu – „Căutătorul de comori” (hârtie albă) 2,50 lei
Vasile Alecsandri – „Pasteluri” (hârtie verge) 4,00 lei
Vasile Voiculescu – „Ultimele sonete închipuite ale lui W. Shakespeare” (hârtie albă) 3,00 lei
Vasile Voiculescu – „Ultimele sonete închipuite ale lui W. Shakespeare” (hârtie verge) 3,50 lei
OPERĂ ŞTIINŢIFICĂ  
* * * – „De la local la universal – spaţii imaginare pentru copii” 8,00 lei
* * * – „Dicţionar de locuri imaginare” (ed. I) 8,00 lei
Alexandru Muşina – „Teoria şi practica literaturii” 20,00 lei
Gheorghe Bârlea – „Dicţionar de locuri imaginare în literatura pentru copii şi tineret” 20,00 lei
Corneliu Lupeş – „Flacăra verbului românesc” 12,00 lei
Dora Mezdrea – „Biobibliografie Dumitru Cristian Amzăr” 40,00 lei
Dora Mezdrea – „Nae Ionescu şi discipolii săi în arhivele Securităţii – Octav Onicescu” (vol. III) 14,00 lei
Dora Mezdrea – „Nae Ionescu şi discipolii săi în arhivele Securităţii – Octav Onicescu (partea a II-a) 24,00 lei
Dora Mezdrea – „Noica şi Securitatea” 22,30 lei
Florea Oprea – „Manual de restaurare a cărţilor vechi şi a documentelor grafice” 35,00 lei
Ileana Ene – „Farmecul discret al manuscriselor” (vol. I) 2,00 lei
Ileana Ene – „Farmecul discret al manuscriselor” (vol. II) 2,00 lei
Ion Gheorghe – „Eponimatele eternităţii în tăbliţele de plumb” 10,00 lei
ESEURI
Alexandru George – „Povestea unor vorbe” 10,60 lei
Alexandru George – „Simple întâmplări cu sensul la urmă” 6,00 lei
Arthur Shopenhauer – „Arta de a avea întotdeauna dreptate” 10,00 lei
Dragoş Varga – „Colocviale. Perspective critice şi estetice” 16,00 lei
Dumitru Constantin Doman – „Concetăţenii lui Urmuz” 7,00 lei
George Neagoe – „Intertext: pânza de păianjen” 17,00 lei
Haig Acterian – „Scrieri despre teatru” 3,00 lei
Ilie Constantin – „Dublu ochean” 3,00 lei
Ilie Constantin – „Eseuri critice” 10,00 lei
Ilie Constantin – „Plata luntraşului” 2,00 lei
Ilie Constantin – „Plecarea prin luptă” 2,00 lei
Ion Vinea – „Publicistică” 18,00 lei
Liviu Franga – „Scrisori din mica mea latinitate” 30,00 lei
Nicolae Iliescu – „Diacritice” 5,00 lei
Vasile Băncilă – „Artă şi cunoaştere” 5,00 lei
Vasile Băncilă – „Spaţiul Bărăganului” 4,00 lei

 

 

 

ADD YOUR COMMENT

0