09
ian.

Șerban Cioculescu – Opere, volumele I și II (set)

281,00 lei

Şerban Cioculescu e un intelectual din clasa lui Paul Souday, sagace în observaţii, abandonându-se cu voluptate comentariului filologic, restrângând, când e cazul, multele instrumente de care dispune pentru a face cu bisturiul incizia trebuitoare. Vivacitatea şi mobilitatea spirituală permit deplasarea ochiului critic pe toată întinderea peisajului literar, de la cronicari la ultimul debutant. (…) Valoarea se integrează într-o serie istorică largă, prilej de seducătoare incursiuni în istoria genului şi, totodată, de ample referinţe comparatiste. (…) Definind cu precizie obiectul critic: opera şi supunându-i-se fără ezitare, uitându-se pe sine, comentatorul e atent la toate elementele operei, de la ideologie la prozodie, în măsură să sugereze o atitudine estetică globală. La dreapta şi la stânga foiletonistului vor sta, aşadar, un istoric şi un filolog, doi secretari fideli, orientaţi în subiect, cu fişele doveditoare la îndemână.

Eugen Simion

 

Interzicându-şi caracterul apologetic, biografia nu s-a ferit să aprecieze unele fapte, cu credinţa că nu a stăruit prea mult asupra lor. Am evitat să dramatizăm existenţa unui erou al lucidităţii, care şi-a croit singur soarta. Am căutat totuşi, în treacăt, să înlăturăm unele date false ale conflictului dintre scriitor şi realităţile noastre din care a răsărit. Sunt numai liniile indicatoare ale unei preocupări, căreia îi vom da un alt cadru, cândva. Caracterul binefăcător, în ciuda unor prejudecăţi tradiţionale, al operei lui Caragiale, «pedagogia» ei nu se cădea dezbătută într-o lucrare de biografie.

(Şerban Cioculescu, Viaţa lui I.L. Caragiale, 1940)

 

CUPRINS

VOLUMUL I

Introducere (Eugen Simion)
Cronologie
Notă asupra ediţiei
ASPECTE LITERARE CONTEMPORANE
ASPECTE LIRICE
O privire asupra poeziei noastre ermetice
Poezia lui Ion Vinea
Poemul ciclic al lui N. Davidescu
Tudor Arghezi, Cărticică de seară
Tudor Arghezi, Ce-ai cu mine, vântule?
Tudor Arghezi, Hore
Despre poezia lui Lucian Blaga
Al. Philippide: Visuri în vuietul vremii
Poeme de Holderlin, Novalis, Morike, Rilke
Octavian Goga: Din larg – poeme postume
Serghei Esenin şi lirica noastră tânără
Mateiu I. Caragiale: Pajere
Mihai Codreanu: Statui, Sonete şi Evadări din sonet
G. Bacovia: Poezii
Ion Minulescu: Nu sunt ce par a fi
George Gregorian: La poarta din urmă
V. Voiculescu: Urcuş
Claudia Millian: Întregire
Ion Pillat: Ţărm pierdut
Mihail Celarianu: Flori fără pace
Demostene Botez: Cuvinte de dincolo
G. Talaz: Fântână
Zaharia Stancu: Antologia poeţilor tineri
Zaharia Stancu: Iarba fiarelor
Virgil Gheorghiu: Marea vânătoare
Radu Boureanu: Golful sângelui
Virgil Carianopol: Carte pentru domniţe
Ştefan Stănescu: Arca lui Noe
Miron Radu Paraschivescu: Cântice de lume
Sandu Tzigara-Samurcaş: Recital de pian
Primele poeme ale lui Tristan Tzara urmate de Insurecţia de la Zürich, prezentată de Saşa Pană
Emil Botta: Întunecatul april
Structura lirică şi limbajul comun
Poezia lui Rilke în româneşte
Eugen Crăciun: Cadenţe
Pedelul şi poetul
Dimitrie Stelaru: Ora fantastică
O poetă ermetică
Constant Tonegaru: Plantaţii
Ilarie Voronca
Alexandru Lungu: Ora 25
ASPECTE EPICE
Romanul românesc în 1933
Victor Ion Popa: Velerim şi Veler Doamne
Mircea Eliade: întoarcerea din rai
Gib I. Mihăescu: Zilele şi nopţile unui student întârziat
Panait Istrati
Anton Holban: Ioana, Mircea Eliade: Şantier, Sergiu Dan: Surorile Veniamm, Ion Biberi: Proces, Octav Şulutiu: Ambigen; Dan Petraşincu: Sângele
Tudor Arghezi, Ochii Maicii Domnului, Hortensia Papadat-Bengescu, Logodnicul, Henriette Yvonne Stahl, Steaua Probilor, C. Stere, În preajma Revoluţiei, Vol. VI: Ciubărești, Gib I. Mihăescu, Donna Alba
În marginea operei lui Liviu Rebreanu
Eminescu văzut de romancieri. E. Lovinescu: Mite, Bălăuca, Cezar Petrescu: Luceafărul sau Romanul lui Eminescu
Constantin Stere
C. Stere: În preajma Revoluţiei, Vol. VIII, Uraganul
Anton Holban
Un roman politic)
Zaharia Stancu: Taifunul
Ionel Teodoreanu: Arca lui Noe, Secretul Anei Florentin
Romanul Hortensiei Papadat-Bengescu
Ioachim Botez: un pamflet liric. Însemnările unui belfer
Dumitru Almaş: o viaţă romanţată. Miron Costin
Mihail Sebastian: Accidentul
Mihail Celarianu: Diamantul verde, Mircea Eliade: Secretul Doctorului Honigberger
Viaţa romanţată a lui Petru Cercel
Eugen Bălan: Într-o duminică de august
Între epic şi frumos
Tudor Teodorescu-Branişte: Prinţul
Ion Marin Sadoveanu: Sfârşit de veac în Bucureşti
Cezar Petrescu: Carlton
DonQuijote într-o nouă traducere
Zaharia Stancu: Oameni cu joben
Mihail Celarianu: Noapte defericire
Cezar Petrescu: Adăpostul Sobolia
Un poet al tumultului geologic: Geo Bogza, Cartea Oltului
Ionel Teodoreanu: Mai diridam
Ovidiu Constantinescu: Oamenii ştiu să zâmbească
Sergiu Dan: Unde începe noaptea
Ionel Teodoreanu: Masa umbrelor
Emanoil Bucuţa
Ticu Archip: Soarele negru, I. Oameni

VOLUMUL II
ASPECTE LITERARE CONTEMPORANE
III. Aspecte critice
Noul index
Operele premiate ale scriitorilor tineri needitaţi
G. Bogdan-Duică
Critica lui Perpessicius
Între artă şi morală
Memorialistica d-lui E. Lovinescu
Gr. Trancu-Iaşi: Oameni şi năzuinţe
Critica structurală şi judecata de valoare
O nouă tradiţie literară
Literatura şi şcoala
Cuvintele unui anormal
De la d-rul Grama la câţiva agramaţi de azi
Neologismele
Mulţumirea d-lui Pisani
O lămurire şi o întrebare
Octav Şuluţiu: Pe margini de cărţi; Vladimir Streinu: Pagini de critică literară; Pompiliu Constantinescu:
Figuri literare; Perpessicius: Menţiuni critice, IV
Filatelia, sportul şi… Eminescu
Un recidivist încurajat: Octav Minar
Portretul lui Titu Maiorescu
La răscrucea unui semicentenar. N. Iorga, criticul şi
profesorul
Un nou fenomen mistic: Thracomania
Critica de directivă
Despre estetism şi critica normativă
Cuvânt înainte
O nouă confuzie
Critică şi laicitate
Între aproximativ şi absolut
Cavalerii anonimatului
Eminescologiada
Etichetele verbale
Alunecări
În marginea unor studii getice
G. Călinescu: Istoria literaturii române
O comunicare academică
Disciplina criticii obiective
Critica şi militantismul
E. Lovinescu, artistul
Cuvânt înainte
E. Lovinescu
Asociaţia „Prietenii operei lui Camil Petrescu”
Un sofist al „trăirii”: Constantin Noica
Scrisoare deschisă lui Pentapolin
Un neoumanist: Tudor Vianu
Pompiliu Constantinescu. Amintiri
In amintirea lui E. Lovinescu
O istorie literară nazistă
Pompiliu Constantinescu. Eseuri critice
VIAŢA LUI I.L. CARAGIALE
Prefaţă la ediţia I (1940)
Tabel cronologic
Obârşia şi ascendenţii
Copilăria şi tinereţea
La „Junimea”
Gazetarul
Revizor şcolar
Un moment sentimental din tinereţe
Reporter judiciar ocazional
Fiu, soţ şi tată
Moştenirea Momuloaiei
Director al Teatrului Naţional
În politică
Prietenii
Mihai Eminescu
Al. Vlahuţă
Barbu Delavrancea
I. Suchianu
Arhitecţii Lecomte du Noüy şi N. Gabrielescu
C. Dobrogeanu-Gherea
Paul Zarifopol
Dr. Chr. Racovski
Afacerea Caion
Drepturi de autor
La Berlin
Caragiale şi ardelenii
Creion
Bibliografie
I.L. CARAGIALE
Note şi comentarii
Repere critice
Indice de nume

Informații suplimentare

Anul apariției

Autor

Număr de pagini

vol. I: 1023 | vol. II: 1347