09
ian.

Opere (Poezii I, Poezii II) (set)
de Vasile Alecsandri

200,00 lei

Descriere

„În fruntea nouei mişcări e drept să punem pe Vasile Alecsandri. Cap al poeziei noastre literare în generaţia trecută, poetul Doinelor şi Lăcrămioarelor, culegătorul cântecelor populare păruse a-şi fi terminat chemarea literară. Şi nici atenţia publicului nu mai era îndreptată spre poezie; o agitaţie stearpă preocupa toate spiritele. Deodată, după o lungă tăcere, din mijlocul iernei grele, ce o petrecuse în izolare la Mirceşti, şi a iernei mult mai grele ce o petrecea izolat în literatura ţărei sale, poetul nostru reînviat ne surprinse cu publicarea Pastelurilor […]
Limba lui Alecsandri e curată, firească, populară. […] Toate însuşirile poeziei lui […] contribuiesc să-i deie mai mult strălucire decât putere, mai mult o tinereţă drăgălaşă decât o frumuseţă severă. E ceea ce s-ar putea numi o melodie fără cuvinte, un gângu-rit de prunc iubit, cântecul unui muncitor de câmp ce lucrează în acelaşi timp. De aceea ni se pare azi demodată, cu spiritul potolit, cu aluziile şterse. Acest curent contrar ei va mai creşte. Posteritatea totuşi işi va întoarce privirea cu drag şi cu mirare spre dânsa […] Căci ceea ce o face nepieritoare e tinereţa dintr-însa, e dragostea de viaţă, de femeie, de natură, de ţară, expansiunea, entuziasmul cald, cu un cuvânt adevărata poezie a inimii.“

TITU MAIORESCU

Poet de sinteză într-o tranziţie rapidă şi, în bună parte, haotică, Alecsandri şi-a păstrat cumpătul şi a urmat – cu talentul său remarcabil de versificator şi cu spiritul lui hedonist şi horaţian (cum îl vede G. Călinescu), jumătate clasicizant, jumătate romantic — a urmat, zic, programul politic şi cultural al generaţiei sale bazat pe Principiul Naţionalităţii. A naţionalizat, cu adevărat, poezia românească şi (merit esenţial!) a creat, estetic, balada românească, adică miturile spirituale şi etice româneşti. Pastelurile — creaţii de senectute – vin să consolideze reputaţia lui ca poet al naturii. Remarcabil poet, cu o rază întinsă de cuprindere, de la lunca solară din valea Şiretului la peisajul turnurilor şi pagodelor orientale şi, de aici, la priveliştile sumbre ale Siberiei din Pohod na Sibir… Versurile lui au, desigur, multe dulcegării şi retorica sa erotică, după cum s-a observat, este într-o bună măsură „zaharată” (G. Călinescu) şi, totuşi, când citeşti cu atenţie doinele şi poemele confesive din Lăcrimioare, dai peste versuri care plac şi azi prin sinceritatea, delicateţea şi, uneori, prin puritatea lor lirică.

EUGEN SIMION

Informații suplimentare

Anul apariției

Autor

Număr de pagini