01
dec.

Viața lui Duiliu Zamfirescu,
de Alexandru Săndulescu

25,00 lei

Descriere

„Istoric literar și editor de o competență și o probitate de mult recunoscute, autor al unor studii monografice de referință despre Delavrancea, Hogaș, Rebreanu, Topîrceanu, Zarifopol ș. a., ca și despre literatura epistolară și memorialistică românească, Al. Săndulescu și-a făcut din Duiliu Zamfirescu subiectul de cercetare preferat. După monografia operei și culegerea cuprinzând „cele mai frumoase
scrisori” premiată de Academia Română, a adunat, într-o exemplară ediție critică, întreaga corespondență a autorului, revenind apoi sistematic la exegeza scrierilor lui de ficțiune.
Cartea de față reia în formă definitivă studiul asupra vieții scriitorului, cu o participare ce nu afectează dreapta judecată și cu un talent de evocator care conferă reconstituirii biografice căldura și vibrația unei proze memorialistice de calitate.” (Nicolae Mecu)

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției

Număr de pagini