01
mart.

Antologiile Revistei Cultura, Volumul 3: Criticii literari 2005-2017

59,00 lei

Descriere

SUMAR

PREFAŢĂ

Revista unei generaţii – ŞTEFAN BAGHIU şi COSMIN BORZA

PERSPECTIVE ASUPRA TEORIEI LITERARE

Aventurile unui gen populist – CRISTINA BALINTE

Primul sfârşit al modernităţii – Al. CISTELECAN

La ce-i bună literatura? – Al. CISTELECAN

Interpretarea, între teorie şi cotidian – ANDREEA COROIAN GOLDIŞ

Bahtin demascat – TEODORA DUMITRU

Literatura – fişa postului – TEODORA DUMITRU

Geocritica –a – EUGEN SIMION

CRITICA CRITICII

Două teze – ŞTEFAN BAGHIU

Metaistoria literaturii române postbelice – COSMIN BORZA

Formula BAS – ALEX CIOROGAR

Cioran sau nefericirea de a fi fericit – CONSTANTIN COROIU

Fanta – MIHAIIOVĂNEL

Trei feţe ale avangardei. O sinteză a lecturilor critice aplicate fenomenului avangardist – EMANUEL MODOC

În umbra canonului – ANDREEA MIRONESCU

Errata: biografia lui Gary – GEORGE NEAGOE

Mutaţia valorilor est-etice – NICOLETA SĂLCUDEANU

Există nervi! – NICOLETA SĂLCUDEANU

Evoluţia criticii, o poveste de istorie literară – ION SIMUŢ

Critica parva ad lyricam magnam – ANDREI TERIAN

CRITICA STUDIILOR CULTURALE

NCR-ul şi o reclamă mascată – ŞTEFAN BAGHIU

Războiul „Caragiale” continuă – Al. CISTELECAN

Iluziile angajării postrevoluţionare – ALEX GOLDIŞ

Diavoliada şi sursa Tismăneanu – MIHAI IOVĂNEL

Aproape de Truffaut – MIHAI IOVĂNEL

Postcomunismul şi excepţionalismul românesc – ANDREEA MIRONESCU

Cum se scrie naţionalismul – DORIS MIRONESCU

Ştim de pe acum ce ne aştemeţi la drum – GEORGE NEAGOE

Florin Manolescu. S.F.-ul soft – OANA PURICE

Prostia internă, eternă şi internaţională – NICOLETA SĂLCUDEANU

Angajament şi desprindere – ADRIANA STAN

REVIZITAREA CLASICILOR

Proust & Asociaţii – CRISTINA BALINTE

Autori de dicţionar – COSMIN BORZA

„Fuga din rai” sau mitul reîntemeiat – CONSTANTIN COROIU

Publicistica lui Eminescu în Opere fundamentale – CONSTANTIN COROIU

Bolintineanu şi misterele poeziei – TEODORA DUMITRU

O „vieaţă de tihnă” sau cum a cântat M. Sadoveanu America – MIRCEA IORGULESCU

Note despre Caragiale – MIRCEA IORGULESCU

Nume de cod: Scriitorul – GEORGE NEAGOE

Marin Preda citit de informatorii Securităţii – EUGEN SIMION

Arghezologie 4. Ineditele anilor 1948-1955 – ION SIMUŢ

Liviu Rebreanu – 70 de ani de la moarte – Posteritatea unui clasic al modernităţii – ION SIMUŢ

CRITICA PROZEI CONTEMPORANE

De la condiţia umană la condiţia de laptop – CRISTINA BALINTE

O carte „ca pe vremuri” – NICOLAE BÂRNA

Marginalii întârziate la un roman cam… fără pereche – NICOLAE BÂRNA

Liberare condiţionată – COSMIN BORZA

Love & Marriage – ALEX CIOROGAR

Memorie şi literatură – ANDREEA COROIAN GOLDIŞ

Cu scrierea creatoare la psihanalist – ANDREEA COROIAN GOLDIŞ

Stilistica în zdrenţe – ALEX GOLDIŞ

Ultima singurătate – MIRCEAIORGULESCU

Scriitorul ca mixator – ANDREEA MIRONESCU

Republica în fărâme – DORIS MIRONESCU

Pactul diavolului cu sine însuşi – DORIS MIRONESCU

Atavismele traumei – EMANUEL MODOC

Proza de aeroport – EMANUEL MODOC

Jurnal de cenzor – OANA PURICE

Exerciţiu şi urgenţă – O ANA PURICE

Dragoste cu năbădăi – ADRIANA STAN

Desfăşurarea – ANDREI TERLAN

CRITICA POEZIEI ANILOR 2000

„adio, adio, dragi poezii” – ŞTEFAN BAGHIU

„The real thing” sau despre posibila expresivitate a expresiei (părelnic) absente… – NICOLAE BÂRNA

Tehnici de eschivare – ALEX CIOROGAR

Nekrorealism – ALEX GOLDIŞ

Cuibul fără cusur – OVIO OLARU

Random Acces Poetry – OVIO OLARU

Acest nou aristocrat – OVIO OLARU

Bicicleta fără ghidon – ADRIANA STAN

Ianuş contra Ianuş – ANDREI TERIAN

ANCHETĂ

Întrebări necesare, răspunsuri benevole

POSTFAŢĂ

Temeiul unei iluzii – ANGELA MARTIN

Informații suplimentare

Anul apariției