08
nov.

Cultură și comunicare Vol. VI
Coord. Roxana-Magdalena Bârlea)

20,00 lei

Descriere

Articolele și studiile publicate în acest volum au ca temă centrală, mai mult sau mai puțin declarată, identitatea culturală, exprimată prin formele ei cele mai uzuale: comunicarea verbală și comunicarea nonverbală. Cuvintele și gesturile, relațiile dintre vorbitorii comunităților istorice plurietnice și plurilingve, traducerile din scrieri vechi și moderne, simbolurile încifrate în sintagme și acte ritualice din structura unor texte cu substrat mitologic sau cu conținut religios, conservarea și evaluarea calitativă a valorilor spirituale ale omenirii constituie obiectul cercetărilor concentrate în paginile propuse de autorii reuniți între aceste coperți.

Roxana-Magdalena Bârlea

Informații suplimentare

Anul apariției

Autor

Număr de pagini