29
apr.

Dosoftei poetul. O hermeneutică a „Psaltirii în versuri”
de Dan Buciumeanu

30,00 lei

… S-a întâmplat cu strădania pioasă a lui Dosoftei de a-l întâlni pe Dumnezeu prin poetizare psalmică ceea ce Borges observa în legătură cu „trandafirul galben” al poetului Marino sau, mai ales, cu „celălalt tigru” din poemele sale: eșecul atingerii lucrurilor prin artă. Dar dacă nu vom găsi niciodată nici „trandafirul galben”, nici „celălalt tigru” și cu atât mai mult pe Dumnezeu (cazul lui Dosoftei), noi realizăm structuri de cuvinte, de simboluri, de metafore, de adjective, de imagini și aceste lucruri există și în lumea aceasta nu este lumea trandafirului sau a tigrului, sau, am adăuga noi, a prezenței pnevmatice a Sf. Duh în cuvânt, ci lumea poeziei, tot atât de demnă de laudă ca și cea reală. Cu completarea imediată că această lume de semne comportă un logos latent (o nouă simbolizare) ce-și cere interpretul.