11
dec.

Florea Oprea – Abecedar de scriere chirilică românească

40,00 lei

Descriere

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Expunerea şi demonstraţiile privind identificarea şi citirea literelor şi a cuvintelor scrise cu alfabet chirilic de tipar sau de mână se bazează pe următoarele:

  • Abecedarul prezent este destinat învăţării fară profesor a citirii textelor chirilice tipărite şi a documentelor scrise de mână.
  • Textul de bază utilizat ca material de studiu în Partea I şi Partea a II-a ale Abecedarului este Regulamentul vamal al Valahiei din anul 1830. A fost ales acest document deoarece a oferit avantajul de a se fi păstrat în arhive atât manuscrisul original cât şi versiunea tipărită în epocă, situaţie ce a permis elaborarea unei tabelaţii (v. Partea a III-a) în care se prezintă pe rând câte trei fragmente comparative care au acelaşi conţinut, dar au trei forme grafice: chirilică de tipar, chirilică de mână şi transliterare cu alfabet latin.
  • Materialul didactic din Partea a II-a este prezentat pe secţiuni specifice fiecărei litere chirilice, iar ordinea de prioritate a literelor a fost determinată de două criterii majore: (i) frecvenţa fonemelor în limba română şi (ii) gradul de dificultate prezentat de fiecare literă şi exprimat, cel mai adesea, prin forme grafice multiple sub care apar acestea pe rând, deasupra rândului şi sub rîndul de scriere. Se prezintă, astfel, mai întâi vocalele în ordinea e, i, u, a, o după care urmează consoanele în ordinea t, r, s, l, n, c, Aşadar, nu a fost urmată ordinea alfabetică, importantă şi ea sub aspect informativ, dar subclasată metodologic de criteriile prezentate, precum şi de alte două motive: pe de o parte, scopul acestui manual se adresează unui cititor care nu cunoaşte alfabetul chirilic şi îi este indiferentă ordinea literelor într-un abecedar, iar pe de altă parte, o prezentare a literelor chirilice după alfabetul latin ar fi complicat lucrurile, deoarece unele grafeme româneşti au corespondenţe de identitate fonică cu două-trei grafeme chirilice diferite. Pe lângă toate acestea, în scrierea chirilică există grafeme simple care exprimă diftongi sau sunete asociate pe care le-am prezentat în continuarea fonemului de început. De exemplu, diftongul chirilic „ea” urmează după litera „e”. Literele ă, â, î au fost prezentate după litera „a”.

Prezentarea în Partea a IV-a a numeroase fragmente de text chirilic manuscris, preluate din documente de diverse stiluri grafice şi din diferite epoci istorice, însoţite de transliterarea acestora cu alfabet latin.

Informații suplimentare

Anul apariției

Număr de pagini

218

Autor