17
sept.

Ion Pop – Poezia românească neomodernistă

100,00 lei

Descriere

Cuprins

Argument

Modernism, neomodernism

Debuturi întârziate motivat

Radu Stanca

Ştefan Augustin Doinaş

Ion Negoiţescu

Eta Boeriu

Ioanichie Olteanu

Gruparea „Steaua” şi ieşirea din proletcultism

A.E. Baconsky, Aurel Rău, Victor Felea, Aurel Gurghianu

Momentul Nicolae Labiş.

Doi „labişieni”: Doina SAlăjan, Grigore Hagiu

Doina Sălăjan

Grigore Hagiu

Fenomenul Nichita Stănescu

„Tradiţionalism” actualizat

Ion Horea

Ion Gheorghe

Io(a)n Alexandru

Gheorghe Pituţ

George Alboiu

Gheorghe Istrate

Yariaţiuni clasicizante

Alexandru Miran

Petru Creţia

Mihai Cantuniari

Eugen Dorcescu

Baladişti, trubaduri, oficianţi ai ritualului liric

Tudor George

Radu Cârneci

Horia Zilieru

Dan Laurenţiu

Cezar Ivănescu

Mihai Ursachi

Ioanid Romanescu

Anghel Dumbrăveanu

Ion Cocora

Dan Verona

Dumitru M. Ion

Nicolae Turtureanu

Şerban Codrin

Octavian Doclin

Lirică reflexivă. Angajamentul etic

Ana Blandiana

Ilie Constantin

Poezia în for

Adrian Păunescu

Mircea Dinescu

Adi Cusin

Dorin Tudoran

Daniela Crăsnaru

„Poezia notaţiei”

Modest Morariu

Florenţa Albu

Toma George Maiorescu

Dumitru Mureşan

Sergiu Adam

Ioana Ieronim

Liliana Ursu

Cotidianul transfigurat

Marius Robescu

Marcel Mihalaş

Fantezism ironic, parodic, elegiac

Marin Sorescu

Petre Stoica

Ovidiu Genaru

Emil Brumaru

Nicolae Prelipceanu

Gheorghe Azap

Marcel Mureşeanu

Ion Drăgănoiu

Evanescenţa realului, ficţiunea ca mod de existenţă

Mircea Ivănescu

Variante de (h)ermetism

Sorin Mărculescu

Cezar Baltag

Mircea Ciobanu

Duşan Petrovici

LIRISM INTELECTUALIZAT. JOCUL IDEILOR CU FANTEZIA”

Gheorghe Grigurcu

REMODELĂRI EXPRESIONISTE

Angela Marinescu

Ileana Mălăncioiu

Mihai Elin

Gavril Şedran

Gavril Matei Albastru

„Onirismul estetic” şi împrejurimile

Leonid Dimov

Daniel Turcea

Virgil Mazilescu

Vintilă Ivănceanu

George Almosnino

Constantin Abăluţă

Vasile Vlad

Nora Iuga

Nicolae Ioana

Vasile Petre Fati

Sebastian Reichmann

Tematică religioasă

Nicolae Ionel

Miron Kiropol

Mutaţii în universul liric „feminin”

Constanţa Buzea

Gabriela Melinescu

Doina Uricariu

Ioana Diaconescu

Carolina Ilica

Poezia printre cărţi

Alexandru Andriţoiu

Romulus Vulpescu

Marcel Gafton

Florin Mugur

Gheorghe Tomozei

Cristian Simionescu

Matei Călinescu

Grigore Arbore

Irina Mavrodin

Grete Tartler

Gabriela Negreanu

Lucian Alexiu

Sabin Opreanu

Prefigurări textualiste

Şerban Foarţă

Marin Mincu

Ştefania Plopeanu

Ioan Muşlea

Momentul „Echinox”

Dinu Flămând

Ion Mircea

Adrian Popescu

Mariana Bojan

Aurel Şorobetea

Horia Bădescu

Radu Ulmeanu

Concluzii provizorii

Addenda. Critică, auto-critică şi confesiune

Indice de nume

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției

Număr de pagini