04
oct.

Răzvan Voncu – Poeţi români de azi (I)

30,00 lei

Stoc epuizat

Descriere

„Poeţii noştri de azi, într-un prim «lot», îl arată pe Răzvan Voncu drept posesor al unui bun ochi critic, vigilent în a-i remarca pe aceia care înţeleg că miza capitală în operaţiunea de canonizare literară ţine de înţelegerea acestui «simplu» comandament: a scrie pentru mai târziu” (Gabriel Coşoveanu, Critic printre poeţi, în  „România literară”, nr. 24, 2016,  disponibil online la http://www.romlit.ro/critic_printre_poei).

„O constantă care se impune la citirea cărţii Poeţi români de azi (I) este aceea că autorul ei îşi propune să observe cât rezistă la proba timpului ierarhiile interne ale unei anumite generaţii şi, în ansamblu, câte dintre previziunile despre direcţiile de evoluţie ale acesteia se împlinesc. Ceea ce îl interesează pe universitarul bucureştean în analiza operei oricărui poet aflat la cuprinsul cărţii este formarea, evoluţia, filiaţia, timbrul distinct, crizele creatoare, devierea de la «poetica de grup», atipicitatea din mediul generaţionist şi locul ocupat în cadrul unei istorii a poeziei româneşti postbelice” (Vasile Spiridon, Un posibil nucleu, în „România literară”, nr. 10, 2016, disponibil online la http://www.romlit.ro/un_posibil_nucleu).

„Răzvan Voncu este unul dintre puţinii critici de peste Prut, care integrează organic, fără prejudecăţi sau superbie gratuită,  literatura din Basarabia în contextul celei general-româneşti. În faţa criteriului valoric, factorul geografic este irelevant. Poeţi ca Arcadie Suceveanu, Călina Trifan, Leo Butnaru, Nicolae Spătaru sau din generaţiile mai vechi – Dumitru Matcovschi, Liviu Deleanu fac parte în mod firesc din tabloul istoriei literare a lui Răzvan Voncu. Dat fiind faptul că volumele de poezie basarabeană sunt aproape lipsă în librăriile de peste Prut, criticul apelează de regulă la  antologiile de autor, care oferă un profil general de creaţie, cu întreg traseul evoluţiei sale” (Nina Corcinschi,  Răzvan Voncu. La rampă: Poeţi români de azi, în „ Metaliteratură. Revistă științifică”, nr 1 (42), 2016, disponibil online la http://www.metaliteratura.asm.md/razvan-voncu-la-rampa-poeti-romani-de-azi/).

„Răzvan Voncu dă în Poeţi români de azi, primul eşantion dintr-o istorie a poeziei noastre contemporane; primul volum e ceea ce se cheamă, în film, un episod pilot, menit să contureze cadrul general – periodizarea, organizarea sumarului, valorizare, ‹‹valutare››, cum spune Răzvan Voncu –, dar şi să testeze orizontul de aşteptare al cititorului, critic literar sau /şi elev/ student care vor fi găsit în manuale, în tipare, adesea, osificate, pe Nicolae Labiş şi A.E. Baconsky, Nichita Stănescu şi Ana Blandiana, Mircea Dinescu şi Gellu Naum” (Ioan Holban, O istorie a poeziei de azi:episodul piot în „România literară”, nr. 23, 2016, disponibil online la http://www.romlit.ro/o_istorie_a_poeziei_de_azi_episodul_pilot).

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției