29
iun.

Adriana Stan – Bastionul lingvistic. O istorie comparată a structuralismului în România

33,00 lei

Descriere

„Adriana Stan îşi propune să studieze „influenţa şi eficienţa structuralismului în mediul critic românesc”. De fapt, cercetarea sa vizează eficienţa influenţei exercitate de unele modele structuraliste asupra discursului critic autohton din perioada postbelică, mai precis, de pe la mijlocul anilor ’60, când o asemenea influenţă a devenit posibilă, până la schimbarea de paradigmă politică din 1990. Ceea ce se remarcă de la început este o inteligentă decupare a temei înseşi, pre-cum şi distribuirea ei în capitole de analiză contextuală (ideologică, instituţională etc.), pe de-o parte, şi textuală, pe de altă parte. Problematica structuralismului nu e abordată frontal în condiţiile în care operaţiunea s-a efectuat de mult – şi nu o dată – pe alte meridiane. Un tur de orizont european executat succint şi exact ne oferă un cadru general ce se va umple apoi de-a lungul cărții prin referinţe speciale, conexiuni şi distincţii reclamate de aplicaţiile autoarei la adepţii români şi la textele acestora.” (Mircea Martin, Cuvânt înainte)

„Iată o carte de critică pe care o socotesc strălucită: prin dificultatea provocatoare a subiectului, prin inteligența și suplețea adecvată a abordării (situată la interferența dintre istoria literaturii, teoria literară și comparatism), prin calitatea superlativă a discursului critic. Adriana Stan are capacitatea rară (dublată de o forță pe măsură) de a crea o narațiune captivantă și convingătoare a ideilor critice, într-un limbaj elegant, expresiv și, nu o dată, memorabil.” (Sanda Cordoș)

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției

Număr de pagini