08
oct.

Florin Constantin Pavlovici – Frica şi pânda

16,60 lei

Volumul Frica şi pânda, face o selecţie a experienţelor, trăite de un deţinut politic după eliberare, în afara sârmei ghimpate, dar aflat în supravegherea Securităţii

Stoc epuizat

Descriere

Frica şi pânda

Comunismul românesc a cunoscut două vârste: „Obsedantul deceniu”, care, ca orice treabă de inspiraţie rusească, s-a umflat peste măsură şi a durat douăzeci de ani, şi Epoca de aur, caricatural naţionalistă, mitomană, famelică şi zgomotoasă, care a avut însă decenţa să moară în floarea vieţii; ambele s-au scăldat într-un original, suspect şi trist hedonism al delaţiunii. Faţa cea mai urâtă a Obsedantului deceniu – închisoarea politică – am încercat să o fixez în cartea de amintiri Tortura pe înţelesul tuturor, spune autorul. Volumul Frica şi pânda, continuare a acelor memorii, face o selecţie a experienţelor, trăite de un deţinut politic după eliberare, în afara sârmei ghimpate, dar aflat în supravegherea Securităţii, ca mai toţi „duşmanii poporului”, de altfel. Este o schiţă a lumii care întreţinut spaimele, ura, speranţele multora dintre noi, iar întâmplările şi oamenii acelor vremi vor reflecta adevărul, aşa cum bălţile unei mlaştini reflectă lumina.

Fear and Wait

Romanian communism knew two ages: the “Obsessive decade”, which, as any Russian inspired thing, swelled over measure and lasted twenty years, and the “Golden era”, nationalist caricature, mendacious, greedy, raucous, but which had the decency to die in its prime; both bathed in an original, suspect and sad hedonism of denouncement. The ugliest face of the “Obsessive decade” – the political detention – I tried to fix in the memoires book Torture on Everybody Understanding, says the author. The volume Fear and Wait, continuation of those memories, makes a selection of the experiences, lived by a liberated political imprisoned, outside barbed wire, but kept under surveillance by the Romanian “Securitate”, like the most of the “people’s enemies” besides. Is a draft of the world that maintained terrors, hatred and hopes of most of our kind, and the happening and persons of those times would reflect the truth, as the puddles reflect light.

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției