09
oct.

Miron Radu Paraschivescu – eternul eretic
de Ana Dobre

16,00 lei

Monografia este axată pe refacerea câtorva coordonate esenţiale din biografia lui Miron Radu Paraschivescu (M.R.P.) şi pe încercarea de a explica, psihanalitic şi istoric, animozităţile literare şi simpatiile politice de stânga ale scriitorului.

Stoc epuizat

Descriere

Monografia este axată pe refacerea câtorva coordonate esenţiale din biografia lui Miron Radu Paraschivescu (M.R.P.) şi pe încercarea de a explica, psihanalitic şi istoric, animozităţile literare şi simpatiile politice de stânga ale scriitorului. Abandonat de tată, obligat de situaţia financiară să se mute în copilărie la numeroase gazde, deprins ca protecţia maternă să însemne regresie ad utterum, crescut şi de o bonă cu numai câţiva ani mai mare decât el, M.R.P. dezvoltă un complex patern, vindecat odată cu decesul fugarului (1947). Tema paternităţii – biologice, intelectuale, afective – domină studiul Anei Dobre, care se dovedeşte o reuşită în acest sens. Odate eliminate frustrările legate de origine, scriitorul este cuprins de o altă boală – incertitudinea, manifesată prin trecerea bruscă de la depresie la agresivitate –, pusă de cercetătoare pe seama dezamăgirii declanşate de aplicarea comunismului. Poetul a devenit un reacţionar de stânga, fidel marxismului, dar exasperat de turnura stalinistă a ideologiei clasei muncitoare. De asemenea, este de subliniat faptul că socialismul l-a supravegheat pe M.R.P., persoană incomodă prin autenticitatea ideilor sale de stânga pentru un regim care s-a indentificat exclusiv cu teroarea, nicidecum cu protecţia cetăţenilor.

Ana Dobre – Miron Radu Paraschivescu – the Eternal Heretic

The monographic approach is focused on restoring some essential elements of the Miron Radu Paraschivescu’s biography also to the attemption to explain, psychoanalytically and historically, literary animosities and leftist political sympathies of the writer. Abandoned by his father, forced to move in childhood, due to financial problems, to numerous hosts, he learned that maternal protection means regression ad utterum. Grown by a nanny with only some years older than him, MRP developed a pattern complex, cured with the fugitive’s death (in 1947). The theme of recovering his father – biological, mental and emotional – dominates Ana Dobre’s study, which proves to be a success in this regard. After removing his frustrations about the origin, the writer is comprised of another disease – the uncertainty, manifested by the sudden shift from depression to aggression – explained by the researcher because his disappointment triggered by the wrong application of communism. The poet became a leftist reactionary. Although a truly Marxist supporter, he was exasperated in the end by the Stalinist turning of the working class ideology. It is also pointed out that Romanian socialism supervised MRP, an uncomfortable intellectual for the regime, because his authentic left ideas, which did not match the terror propagated by a dictactorship unwilling to protect the citizens.

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției