29
apr.

Din exil… acasă… „cu Eminescu de mână”,
Antologie de studii și articole despre opera eminesciană

40,00 lei

Pentru prima oară, adunate într-o singură carte, publicăm articolele, studiile ori fragmente din volumele dedicate lui Mihai Eminescu, scrise în exil. Așadar, în culegerea de față am intenționat să cuprindem – pe cât a fost posibil – în întregime ceea ce s-a scris despre poet și despre opera sa departe de țară.

[…] Am ales ca titlu al acestei culegeri o parafrază după o afirmație a lui Vintilă Horia – „Ne vom  întoarce acasă cu Eminescu de mână”, demonstrând astfel faptul că intelectualii exilului românesc au stat permanent sub semnul lui Eminescu, sub semnul culturii române, cu alte cuvinte, dar care nu s-au dezis niciodată și pe care au continuat să o slujească.

Același lucru îl demonstrează și statuile aflate în diferite orașe ale lumii, sculptate de români din exil. De aceea am ales pentru coperte două dintre cele mai reprezentative – cea a lui Nicăpetre, din Montreal, și a lui Ion Vlad, de la Paris, două spații de asemenea reprezentative pentru exilul românesc.

Categorie: