07
dec.

Cană cu semnătura scriitorului Panait Istrati