09
dec.

Cană cu semnătura scriitorului Vasile Voiculescu