07
dec.

Creion cu semnătura poetului George Bacovia