07
dec.

Creion cu semnătura poetului Tudor Arghezi