Despre noi

Află mai multe detalii despre noi

Despre editura MLR

Editura M.L.R. (Muzeul Literaturii Române) a fost înfiinţată cu scopul de a împărtăşi cititorilor rezultatele muncii cercetătorilor care studiau manuscrisele aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Literaturii Române, în 1994.

După aceasta, încurajată de succesul primelor cărţi publicate, editura noastră a decis să îi invite pe toţi marii autori preocupaţi de cercetarea filologică, istoria literaturii, sau care pot oferi memorii valoroase, sau ediţii critice ale marilor clasici.

Acum oferim numeroase titluri pentru cititorii interesaţi de istoria literară şi arta scrisului şi a studierii capodoperelor autorilor clasici.

Editura noastră a câştigat numeroase premii literare de-a lungul anilor, iar în 2010 a fost evaluată de către C.N.C.S.I.S. cu gradul B + ca editură ştiinţifică.

Obiectivele noastre

Încă de la înfiinţare, în 1994, Editura MLR a avut în programul ei trei obiective majore:

  1. valorificarea, prin tipărire, în revista „Manuscriptum” şi în volume de sine stătătoare, a bogatului patrimoniu de manuscrise, multe dintre ele inedite, aflate în custodia sa;
  2. publicarea, în ediţii critice, de către cercetători specializaţi, a operelor unora din cei mai importanţi scriitori români şi a ecourilor scrisului lor în conştiinţa critică naţională (vezi, de exemplu, ediţiile Nichita Stănescu şi Virgil Mazilescu);
  3. promovarea literaturii române vii, de azi, prin volume de beletristică, eseu, critică şi istorie literară ale unor scriitori contemporani de prim rang.

Activitatea editorială a fost apreciată aşa cum se cuvine: mărturie stau numeroasele premii prestigioase pe care Editura MLR le-a primit de-a lungul anilor şi faptul că din 2010 a fost acreditată de C.N.C.S., recunoscută prin calificativul B+ ca editură ştiinţifică.

Fact

Activitatea editorială a fost apreciată aşa cum se cuvine: mărturie stau numeroasele premii prestigioase pe care Editura MLR le-a primit de-a lungul anilor şi faptul că din 2010 a fost acreditată de C.N.C.S., recunoscută prin calificativul B+ ca editură ştiinţifică
0