08
sept.

Vetvs Dacia / Dacia veche
de Franciscus Fasching

30,00 lei

Vetus Dacia/Dacia Veche este o lucrare pe care F. Fasching a scris-o în limba latină. A apărut la Cluj în 1725, iar acum – grație prof. Ana-Cristina Halichias  – este publicată în ediție bilingvă, la îndemâna specialiștilor și a cititorilor din România. Volumul include și o scriere a unui umanist sas, pastorul Georg Soterius, cu observații privitoare la lucrarea predecesorului său – care ajunsese faimoasă în epocă, având răsunet cu precădere în mediile iezuite. Însemnările lui Soterius sunt de asemenea scrise în limba latină și apar acum în variantă bilingvă.

Descriere

În ultimii ani ai vieții, prof. Mariana Băluţă Skultéty descoperă și achiziționează un exemplar al unui volum tipărit acum trei sute de ani: Vetus Dacia. Împreună cu prof. Ana-Cristina Halichias, reușește să demareze proiectul traducerii din latină a lucrării lui Franciscus Fasching. La foarte scurt timp, ambițiosul șantier al traducerii rămâne să fie dus la finalizare de către coordonatorul ediției de față. Lucrarea, celebră în epocă, este urmată de comentariile, tot bilingve, ale lui Georg Soterius: Annotationes in Faschingii Daciamantiquam / Observații privitoare la Dacia Antică a lui Franciscus Fasching. Prefața este semnată de acad. Ioan-Aurel Pop, care evidențiază unicitatea acestui demers și locul său distinct printre aparițiile editoriale contemporane.
Prefața este semnată de acad. Ioan-Aurel Pop și evidențiază faptul că volumul „nu răstoarnă nicio teorie sau idee despre vechea Dacie, dar arată stadiul la care se ajunsese cu studiile istorice referitoare la această temă în prima parte a secolului al XVIII-lea. Se vede clar cum arăta o disertație de doctor în mediile iezuite, la câteva decenii după ce, prin trecerea Transilvaniei sub autoritatea Habsburgilor, ordinul fondat de Ignațiu de Loyola în secolul al XVI-lea și-a putut relua activitatea. […] Cartea aceasta aparent neimportantă, scoasă cu atâta grijă pentru fond și formă de Ana-Cristina Halichias (cu ajutorul unor oameni inimoși și pregătiți în specialitate), devine un imn adus acribiei și erudiției, în lumea noastră tot mai superficială. Editarea textelor vechi, elaborate în limbi ale izvoarelor, se află astăzi în mare suferință, fapt pentru care exemplul bun dat aici devine o speranță și se constituie într-un îndemn. De asemenea, cartea este o pledoarie pentru latinitatea românilor și pentru moștenirea de către aceștia a clasicismului greco-latin, aidoma tuturor europenilor.”
Volumul Vetus Dacia/Dacia Veche este dedicat memoriei Marianei Băluţă-Skultéty, care a avut șansa, într-un moment unic, să găsească și să achiziționeze Vetus Dacia dintr-un anticariat. O lucrare extrem de rară care acum, după trei secole, poate fi citită de cercetători și de publicul larg.

Informații suplimentare

Dimensiuni 15 × 21 cm
Anul apariției

Autor

Număr de pagini