09
feb.

Andrei Baciu – Opera lui Gib Mihăescu

17,00 lei

Monografia lui Andrei Baciu este o lucrare temeinică şi minuţioasă despre proza unuia dintre autorii de best seller-uri din perioada interbelică

În stoc

Descriere

Opera lui Gib Mihăescu

Monografia lui Andrei Baciu este o lucrare temeinică şi minuţioasă despre proza unuia dintre autorii de best seller-uri din perioada interbelică. Autorul observă unicitatea stilului şi a problematicii abordate de scriitor, în pofida deselor apropieri care s-au făcut cu universul romanelor lui Camil Petrescu, Anton Holban sau Mihail Sebastian. Nefăcând propriu-zis parte dintr-un grup literar – deşi s-a numărat printre fondatorii şi colaboratorii constanţi ai revistei „Gândirea” din Cluj – Gib Mihăescu s-a remarcat printr-o proză a construcţiei realităţii în funcţie de obsesiile personajelor. Teza lui Andrei Baciu favorizează nuvelele, riguros articulate, încărcate de atmosfera tensionată a psihicului modernist, spre deosebire de romanele edulcorate, redactate după gustul publicului. Partea cea mai originală a studiului priveşte trasarea liniilor directoare ale concepţiei lui Gib Mihăescu despre literatură.

The Work of Gib Mihăescu

Andrei Baciu’s monograph is a thorough and painstaking work about one of the authors of bestsellers in the Romanian interwar period. The author observes the unique style and issues used by the writer, despite frequent approaches that have made the universe in novels by Camil Petrescu, Anton Holban or Mihail Sebastian. Not doing proper part of a literary group – although he was one of the founders and a constant collaborator of the magazine “Gândirea” (“Thinking”) in Cluj – Gib Mihăescu prose distinguished from his aim to construct reality from the obsessions developed by the characters. Andrei Baciu thesis favours the short stories, rigorously articulated, full of the modernist tense psyche, unlike sweetened novels, conceived according to the reading public taste. The most original part of this study is tracing the lines of Gib Mihaescu’s conception about literature.

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției