20
iul.

Avangarda românească – Antologie, studiu introductiv, cronologie, referințe critice și note de Ion Pop