08
oct.

Constanţa-Valentina Mihăilă – Henriette Yvonne Stahl. Între mistică şi mondenitate

24,00 lei

Este prima monografie consacrată scriitoarei Henriette Yvonne Stahl (1900-1984), care, în ciuda operei întinse, nu a beneficiat de o situare favorabilă din partea criticii în canonul literar.

Descriere

Este prima monografie consacrată scriitoarei Henriette Yvonne Stahl (1900-1984), care, în ciuda operei întinse, nu a beneficiat de o situare favorabilă din partea criticii în canonul literar. Sinteza semnată de Constanţa-Valentina Mihăilă respectă schema tradiţională a lucrărilor de acest gen, care insistă asupra legăturilor între viaţă şi operă, semnalând că multe dintre personajele feminine ale romanelor sunt deghizări ale prozatoarei. În plus, exegeta pune la dispoziţie un dosar complet al receptării prozei, formulând observaţii judicioase despre punctele de rezistenţă ale fiecărei cărţi. De asemenea, biografia scriitoarei este construită şi în raport cu o serie de constrângeri (în special politice): relaţia afectivă cu romancierul Petru Dumitriu, racolarea ei de către Securitate, tributul plătit realismului socialist, publicarea la Paris a romanului subversiv Le témoin de l’éternité. Documentarea minuţioasă aduce în prim-plan un profil controversat, asemenea perioadei comuniste. La finalul studiului, Constanţa-Valentina Mihăilă discută despre o carte inexistentă în bibliotecile româneşti – antologia de versuri în limba franceză Horizon, ligne sévère. Monografia conţine la final o Anexă cu extrase din fondurile Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.).

Henriette Yvonne Stahl. Between Mysticism and Mundane

It is the first monograph devoted writer Henriette Yvonne Stahl (1900-1984), who, despite her extensive work, has not received a favourable location from critics in the literary canon. The synthesis signed by Constanţa-Valentina Mihăilă respects the traditional scheme of this kind of works, which insists on the links between life and work, noting that many of the female characters in novels are disguises the novelist. In addition, exegetical provide a full dossier of reception prose formulating sensible observations about the strengths of each book. Also, the writer’s biography is constructed and compared to a number of constraints (especially political): the emotional relationship with novelist Petru Dumitriu, her recruitment by the Securitate as an informing agent, the tribute paid socialist realism, the publication in Paris of the subversive novel Le témoin de l’éternité. A thorough documentation brings to the fore a controversial profile, like the communist period. At the end of the study, Constanţa-Valentina Mihăilă discusses a book which misses from Romanian libraries – the anthology of poems translated in French entitled Horizon ligne severe. The monograph contains in the end an Annex, with extracts from the funds of the National Council for Studying the Securitate Archives (CNSAS).

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției