18
ian.

Dumitru Micu – Studii, eseuri, articole. I. Sinteze și micromonografii

38,00 lei

Descriere

Volumul Studii, eseuri, articole. I. Sinteze și micromonografii reunește în paginile lui o parte a studiilor și articolelor publicate de criticul Dumitru Micu. În acest prim volum al seriei sunt reeditate studiile de sinteză consacrate de acesta simbolismului românesc și influențelor acestuia, dar și o parte a micromonografiilor dedicate unor scriitori (Aurel Rău, Marin Sorescu, Nina Cassian sau Christian W. Schenk fiind doar câteva dintre numele de care istoricul literar s-a ocupat de-a lungul carierei sale).

Prin aceste studii, Dumitru Micu prezintă publicului o arie foarte largă de preocupări din zona literaturii române și universale, traversând prin analizele sale genurile literare, dar și etapele cronologice ale dezvoltării literaturii.

„O lectură interesantă: Martin Opitz și «Zlatna» lui, succedată de alte manifestări ale curiozității și atenției lui Dumitru Micu de a se apleca asupra unor colțuri și nume umbrite ale literaturii noastre: Ronetti-Roman în conștiința contemporanilor și a posteriorității; Corneliu Moldovanu; Alice Călugăru; I. M. Rașcu; D. Iacobescu; Damian Stănoiu; Mircea Damian; Al. Robot; Haralambie Țugui. La fiecare dintre aceștia, D. Micu descoperă și citează strofe sau fragmente care le ilustrează nu numai talentul, dar și participarea lor la viața literară și la publicistica vremii” (Ion Brad, Un intelectual lucid în „Cultura”, nr. 542 din 13 noiembrie 2015, disponibil online la: http://revistacultura.ro/nou/2015/11/un-intelectual-lucid/).

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției