09
nov.

Intertext: pânza de paianjen

17,00 lei

Volumul Intertext: Pânza de păianjen constituie prima manifestare publică a Grupului de Lectură „Intertext“. Înfiinţat pe 21 mai 2012, de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai Facultăţii de Litere (Universitatea din Bucureşti), proiectul are în vedere organizarea unor seminare despre literatura contemporană şi a unor dialoguri cu personalităţi din lumea culturală românească

În stoc

Descriere

George Neagoe (coordonator) – Intertext: pânza de păianjen

Volumul Intertext: pânza de păianjen constituie prima manifestare publică a Grupului de Lectură „Intertext“. Înfiinţat pe 21 mai 2012, de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai Facultăţii de Litere (Universitatea din Bucureşti), proiectul are în vedere organizarea unor seminare despre literatura contemporană şi a unor dialoguri cu personalităţi din lumea culturală românească. Şedinţele se desfăşoară în Sala de Expoziţii a Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti.
Culegerea porneşte de la premisa că sincretismul este o constantă primară a creativităţii.
Irina Georgescu, George Neagoe, Arabella Stan au ales cercetarea micromonografică, oprindu-se la Marguerite Yourcenar, Ştefan Aug. Doinaş, respectiv Ilie Constantin. Andreea Popia se ocupă de cea mai tânără grupare literară din poezia românească de azi: generaţia 2000. Oana Purice şi Romina Verdeşi tratează problema confluenţelor între literatură şi celelalte arte (film, respectiv pictură), încercând să argumenteze în favoarea ideii că, la un moment dat, mentalităţile se apropie inconştient. Într-o direcţie asemănătoare se situează comunicarea semnată de Gabriela Vătafu, care propune câteva repere ale unui domeniu încă marginalizat: literatura pentru copii. Lucrarea lui Florin Stroe reprezintă o scurtă istorie a latenţelor intertextualităţii.
În ciuda eclectismului, Pânza de păianjen acoperă o realitate literară care, din multe puncte de vedere, se confudă cu istoria scrisului.

George Neagoe (co-ordinator) – Inter-text: The Spider Web

The volume Intertext: The Spider Web is the first public manifestation of Reading Group „Intertext”. Founded on the 21st of May 2012, by students and post-graduates from the Faculty of Letters (University of Bucharest), the project envisages the organization of seminars on contemporary literature and dialogues with Romanian cultural personalities. Meetings are held in the Exhibition Hall of the National Museum of Romanian Literature, Bucharest.
The collection assumes that syncretism is a constant source of creativity.
Irina Georgescu, George Neagoe and Arabella Stan chose writer oriented researches, stopping to Marguerite Yourcenar, Ştefan Aug. Doinaş respectively Ilie Constantin. Andreea Popia handles the youngest Romanian poetic group from today: the “2000 generation”. Oana Purice and Romina Verdeşi deal with the confluences between literature and other arts (film or painting), trying to argue in favour of the idea that, at some point, mentalities converge unconsciously. In a similar direction is situated the communication signed by Gabriela Vătafu, who proposes some parts of a field still marginalized: children’s literature. Florin Stroe’s work is a brief history of inter-textuality latencies.
Despite the eclecticism, The Spider Web covers a literary reality, which in many ways, is equals the history of writing.

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției