18
nov.

Radu Voinescu (coord.) – Actele colocviilor de critică

32,00 lei

Descriere

Actele colocviilor de critică ale Filialei București – critică, eseistică și istorie literară a Uniunii Scriitorilor din România. Ediţiile I-VI (2011-2016)

CUPRINS

Cuvânt înainte

Ediţia I: Strălucirea şi suferinţele criticii de întâmpinare 30 martie 2011

Argument, de Radu Voinescu

Paul Cernat De ce scriu cronică literară

Dumitru Chioaru Criza criticii de direcţie şi proliferarea criticii promoţionale

Daniel Cristea-Enache Cronica literară: câteva prejudecăţi

Ana Dobre Critica de întâmpinare – deziderat, realitate, ideal

Horia Gârbea Frizerul regelui. Despre dreptul și datoria de a greși

Florin Mihăilescu Cele trei stadii ale criticii

Gelu Negrea Critica de întâmpinare ca alibi

Felix Nicolau În contra encomionului şi a desfiinţării

Irina Petraş Divagări (in)utile despre întâmpinarea criticii

Viorica Răduţă Critica de întâmpinare, între patimi(re) şi autism

Vasile Spiridon Cronica literară în depresiunea autorităţii

Cornel Ungureanu Critica de întâmpinare a anilor ’50 în  provincie. Personalităţi, polemici

Radu Voinescu Cum citeşte un critic literar?

Răzvan Voncu Critica de întâmpinare sau eclectismul programatic

 

Ediţia a II-a: 1989-2011 – Mutaţii ale valorilor estetice 30 martie 2012

Argument, de Radu Voinescu

Paul Aretzu Literatura, între imanenţă şi iminenţă

Paul Cernat Revizionisme vechi şi noi

Ana Dobre Radiografii subiective (Mutaţii ale esteticului 1989-2011)

Florin Mihăilescu  Critica şi ştiinţele umane

Irina Petraş Poezia şi ondulaţiunea universală

Radu Voinescu Editori, autori, cititori – producţia de carte ca simptom al mutaţiilor de gust în perioada postdecembristă

Răzvan Voncu Mutaţia valorilor estetice sau schimbarea codurilor de lectură?

 

Ediţia a III-a: Critica tânără – o nouă critică? 24 aprilie 2013

Paul Aretzu Vârstele criticii

Lucian Chișu Cât de tânără poate fi… tânăra critică? Și cât de nouă?

Bogdan Crețu Un nou cod de lectură? Esteticul nu se mai opune politicului

Ana Dobre Singurătatea şi solidaritatea criticului

Adrian Lesenciuc Dincolo de postmodernitate. Critica în orizontul noii paradigme

Florin Mihăilescu Pentru o altă orientare a criticii tinere

Radu Voinescu Critica tânără – o nouă critică?

 

Ediţia a IV-a: Gustul criticii – gustul publicului 26 aprilie 2014

Lucian Chișu De gustibus… est disputandum

Ana Dobre Gustul critic, gustul public, neconcordanţe şi echivalenţe

Virgil Diaconu Gustul şi topurile literare

Florin Dochia Criticul şi publicul său: divergenţe, convergenţe, compromisuri

Horia Gârbea A mînca pentru a trăi. Gustul și aroma imanenței

Adrian Lesenciuc Poezia lui Ion Barbu și gustul criticii. Interpretări moderne, postmoderne, transmoderne

Florin Mihăilescu Estetica dincoace şi dincolo de gust

Felix Nicolau Dacă Napoleon ar fi fost cronicar literar

Viorica Răduţă Starea actuală a gustului criticii literare

Adrian G. Romila Între două gusturi sau câteva chestiuni privind canonul literaturii în școală

Ion Simuț Piaţa ca dictatură. Reacţiile literaturii

Radu Voinescu Critica ştiinţifică şi lectura hedonistă

 

Ediţia a V-a: Traducerile şi critica lor. Posibilităţi, limitări, perspective, 28 martie 2015

Violeta Baroană Traducerea ca unealtă, la James Joyce

Cristina-Alexandra Drăgoi Dilema traductibil versus intraductibil

Liviu Franga Paşii din drumul unei traduceri. De la traducerea-exerciţiu la prelucrare

Maria-Lucia Goiană Ad Pammachium. De optimo genere interpretandi. Despre traducere şi exegeză într-o epistolă ieronimiană

Aureliana Grama Traducerea literară – modalitate de comunicare interculturală

Mihai Grigoraș Traducerea intraductibilului în viziunea lui Paul Ricœur și rolul edițiilor bilingve în reconfigurarea relației dintre „original” și traducere

Anca Milu-Vaidesegan, Traducere, interpretare şi re-creare

Antoaneta Olteanu Câteva probleme ale traducerii din limba rusă în limba română

Vasile Spiridon Pe marginea unei răstălmăciri în limba română: romanul Calpuzanii, de Silviu Angelescu

Isabela Stoian Validitatea traducerii – între utopie și posibilități infinite

Marina Vazaca Traducerea ca exerciţiu de stil. Les divers essais sur Léonard de Vinci, de Paul Valéry, în traducerea lui Şerban Foarţă

Lidia Vianu Criticul şi/sau Traducătorul?

Radu Voinescu Traducerile şi critica lor. Posibilităţi şi limitări

Crina Zărnescu Identitate şi alteritate în traducere

Apelul participanţilor la Colocviul „Traducerile şi critica lor…”

 

Ediţia a VI-a: Genurile minore 2 aprilie 2016

Argument, de Radu Voinescu

Cătălin Badea-Gheracostea Cheia de lectură science fiction pentru romanul Solenoid

Ana Dobre Implicațiile majore ale „genurilor minore”

Horia Gârbea Literatura pentru copii, azi, în România

Angelo Mitchievici Romanul educației revoluționare pentru tineret: aventura și ideologia

Felix Nicolau Structuri preliminare în literatura poliţistă: competiţia franco-britanică

Mircea Opriță Ex-centricitatea literaturii de anticipaţie

Lică Pavel Cenuşăreasa literaturii şi cenuşarii ei

Adrian G. Romila Genul minor al aventurii – el însuși aventură

Vasile Spiridon, Cei trei muşchetari de la istorie la istorii

Maria-Ana Tupan Emanciparea ramurii junioare: povestirea fantastică, de la senzaţionalul gotic la filosofie

Radu Voinescu Schiţă pentru o nouă teorie a genurilor literare

Crina Zărnescu Lectura în Do minor

Mulţumiri

 

 

 

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției