01
dec.

Revista D.I.C.E. nr. 10/2

31,00 lei

Diversité et identité culturelle en Europe. 
Revistă anuală bilingvă, care dezbate tema diversităţii şi identităţii în contextul culturii europene.

Descriere

Cu ocazia aniversării a 10 ani de la apariția primului număr al revistei D.I.C.E., numărul de față propune întocmirea unui bilanț al activității revistei, subliniind rolul major pe care îl joacă în dezvoltarea laturii studiilor interculturale în România.

Numărul 10/2 este organizat în trei secțiuni. Prima și a treia secțiune sunt legate prin prezentarea unei serii de evenimente specifice organizate cu ocazia împlinirii a 100 de ani de existență a Academiei de Studii Economice din București. La evenimentele organizate de ASE (seria de conferințe internaționale ”Languages for Specific Purposes and Teacher Development”- câteva dintre articole se regăsesc în prima secțiune a acestui număr al revistei- și ”Synergies in Communication”- lucrările regăsindu-se în a treia secțiune) au participat cu lucrări personalități atât din România, cât și din străinătate, fiind lesne de înțeles interesul pe care revista dedicată diversității și identității culturale l-a arătat pentru acestea. Cea de-a doua secțiune, Confluențe (Confluences) reunește articolele unor colaboratori fideli ai revistei, dar și ale unor colaboratori nou integrați comunității interdisciplinare și interculturale. Temele prezentate în acest număr al revistei sunt axate pe modalitățile de dezvoltare al procesului intercomunicării și interdisciplinarității.

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției