01
ian.

Manuscriptum nr. 1 / 2015

12,00 lei

Descriere

Indice bibliografic general (1970–2012)

Prestigioasa publicație apare, în acest an, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii. Primul număr al noii serii (director: Ioan Cristescu) sintetizează eforturile a peste patru decenii de cercetare literară și filologică riguroasă, care a avut drept scop principal editarea unor materiale inedite: poezie, proză, dramaturgie, interviuri, evocări, scrisori, documente biografice, articole critice, monografii și sinteze de istorie literară. Ca atare, publicația  pune la dispoziție o bibliografie generală exhaustivă. Respectând tipicul ediției „Manuscriptum în 50 de numere” din 1983 (redactori: Fănuș Băileșteanu și Aureliu Goci) și cel al ediției „Manuscriptum în 65 de numere” din 2011 (coordonator: George Neagoe), acest Indice bibliografic general cuprinde 4 secțiuni: un sumar general, un sumar al rubricilor, un sumar al autorilor și un sumar iconografic (fotografii și interpretări plastice). Revista își reafirmă astfel statutul unic în mediul cultural românesc.

„Ca instrument de lucru, bibliografia de faţă se adresează studioşilor din sfera literaturii, studenţilor şi masteranzilor filologi, cercetătorilor înscrişi la doctorat, istoricilor şi criticilor literari, ca şi altor specialişti din zonele inter- şi transdisciplinare definite de fenomenul mondializării. Indexul îşi arată utilitatea oricui este interesat să cunoască literatura în evoluţia ei intimă şi dinamică, celui ce vrea să priceapă şi să fie mai aproape de procesele creaţiei literar-artistice, ori să-şi explice, cu argumente serioase şi credibile, cum se ţese plasa fină de relaţii existente între biografia şi opera unui scriitor, cu toate consecinţele ce decurg de aici.” – Lucian Chişu

Informații suplimentare

Anul apariției

Autor