09
dec.

Cană cu semnături ale scriitorilor români