09
dec.

Cană cu semnătura scriitorului Lucian Blaga