08
dec.

Insignă cu semnătura poetului George Bacovia