20
aug.

Cercul literar de la Sibiu
de Alexandru Ruja

55,00 lei

Cercul Literar. Destine frânte – Destine împlinite este o carte scrisă stratificat, în portativ literar, cu tonalităţi şi intensităţi diferite, de la o secţiune cuprinzând repere biografice, la activitatea şi încadrarea în grupul literar pe care l-a reprezentat Cercul Literar – dând distincţie unui moment din istoria literaturii –, trecând la comentariul operei, care întotdeauna este o creaţie individuală, chiar dacă urmează o linie a grupării, cum ar fi, spre exemplu, la poeţi, cultivarea baladei. Cercul Literar de la Sibiu a reprezentat, la apariţie, tendinţa de a păstra drumul european al culturii române în condiţiile în care primejdii de tot felul deturnau sensul ei firesc. Nu a fost doar o grupare de tineri scriitori talentaţi pentru care literatura (cultura) era dimensiune existenţială, d a reprezentat şi o atmosferă, dar una curată şi pură, în care se putea respira în proximitatea adevăratei literaturi (culturi). Manifestul Cercului Literar reprezintă semnul public al unei asemenea atitudini.

Descriere

Criticul şi istoricul literar ALEXANDRU RUJA — profesor universitar dr. emerit la Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara — este autorul mai multor cărţi cu caracter de sinteză despre literatura română, de la Valori lirice actuale (debut, 1979) la Confluenţe critice (2017). Iniţiatorul şi coordonatorul general al lucrării Dicţionar al Scriitorilor din Banat (2005), primul dicţionar critic, de tip enciclopedic, despre scriitorii din acest spaţiu cultural. Autor la Dicţionar general al literaturii române, elaborat sub egida Academiei Române. A realizat ediţii integrale din opera poetică a lui Aron Cotruş, Ştefan Aug. Doinaş şi Ioan Alexandru. Distins cu Premiul „Perpessicius” pentru ediţii critice acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române (2016), Premiul „Titu Maiorescu” acordat de Academia Română (2017), Premiul „Opera Omnia” acordat de Uniunea Scriitorilor — Filiala Timişoara (2018).

Cercul Literar de la Sibiu a reprezentat, la apariţie, tendinţa de a păstra drumul european al culturii române în condiţiile în care primejdii de tot felul deturnau sensul ei firesc. Nu a fost doar o grupare de tineri scriitori talentaţi pentru care literatura (cultura) era dimensiune existenţială, ci a reprezentat şi o atmosferă, una curată şi pură, în care se putea respira în proximitatea adevăratei literaturi. Manifestul Cercului Literar reprezintă semnul public al unei asemenea atitudini. Spiritul manifestului trebuia continuat la alt nivel valoric şi a fost propus proiectul euphorionist, o direcţie culturală ce viza reglarea cu marea cultură europeană.
Desigur că despre toţi cerchiştii s-ar putea scrie monografii, cărţi (despre unii s-au şi scris), dar în această carte existenţa şi creaţia lor literară este privită sub un anumit unghi al destinului lor: destine frânte — destine împlinite. De aceea avem în atenţie atât interpretarea operei prin comentariu critic, creată într-o viaţă în care nu au avut libertate deplină, cât şi prezentarea momentelor vieţii în care li s-a limitat libertatea. Pe lângă valorizarea critică a operei prin comentariu, în carte sunt incluse extrase din documente revelatoare.

ALEXANDRU RUJA

 

Cuprins

Manifestul şi revista

Victor Iancu: Destinul generaţiei şi valorile estetice

Ştefan Aug. Doinaş: Poetul sonurilor rare

Radu Stanca: Sentimentul tragicului și tensiunea esteticului

Ion Negoițescu: Dileme şi contradicţii

Eugen Todoran: Critica fenomenologică

Ovidiu Cotruş: Opera în singurătate

Deliu Petroiu: Un boem al cercului literar

Ion D. Sîrbu: Confesiune şi diegeză

Informații suplimentare

Dimensiuni 13 × 20 cm
Anul apariției

Autor

Număr de pagini