22
mart.

Vindecarea prin literatură. Reprezentări ale maladiei în romanul românesc (1960-1980)
de Alina Bako

40,00 lei

Descriere

Realizată în cadrul proiectului „Cultura română şi modelele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prezenta lucrare explorează un univers aflat la intersecţia literaturii cu medicina, propunând subiecte precum „Conştiinţe bolnave”, „Mutaţia psihică”, „Libertatea de a fi nebun”, „Delirul şi puterea carismatică”, „Boala inconstanţei”, „Maladia colectivă vs maladia individuală”, „Cancerul şi oraşul viu”, „Boala ca repaus existenţial”, „Monstruos şi mobilitate”, „Epidemia stingerii”. Autorii (şi cărţile) cărora Alina Bako le consacră studiul ei sunt reprezentativi pentru intervalul 1960-1980 şi ilustrează în chip convingător realitatea şi spiritul acelei perioade în care exerciţiul politic totalitar din România şi-a pus o amprentă deformatoare asupra destinelor individuale. Romanele aduse în discuţie au reprezentat, la vremea lor, şi „o formă de terapie, folosită într-un proces de vindecare a omului contemporan prin literatură”.

CUPRINS

INTRODUCERE

1. LITERATURA ROMÂNĂ ŞI MODELELE SUBVERSIVE

Hipotonie şi hipertonie literară
Lectura clinică
Virusul ideologic

2. MALADIE ŞI DISCURS TOTALITAR

Conştiinţe bolnave
Marele ochi alb
Mutaţia psihică
Istoria şi Boala
Hybris, putere şi viciu

3. PSIHOZA ŞI FICŢIUNILE CONŞTIENTE

Libertatea de a fi nebun
Cunoaştere şi întâmplare
Lumea ca o nucă putredă
Parabola şoarecelui-adevăr
Delirul şi puterea cahsmatică
Antioamenii şi normele morale

4. CORPORALITATE MALADIVĂ

Corpul şi natura dilematică
Boala inconstanţei
Corpul-tehtohu – polimorfism şi proliferare
Emoţia ca boală a sufletului
Limita ca formă a sănătăţii
Corpul cunoaşterii şi maladia
Demonii, imaginaţia şi boala
Prezumţia de vinovăţie
Maladia colectivă vs maladia individuală
Lucruri esenţiale şi mărunţişuri revelatoare

5. MALADII INCURABILE ŞI FORME ALE ALIENĂRII

Cancerul şi oraşul viu
Femeia-urbe
Un oraş ca o sinucidere
Boala ca repaus existenţial
Monstruos şi mobilitate
Mişcarea vie şi boala ciudată

6. FORME ALE EPIDEMIEI ŞI CONSTRUCTUL POLITIC

Boala activităţii triste
Epidemia stingerii

7. MALADIA ONIRICĂ

De-a fuga cu moartea
Lunga călătorie spre casă
A călători, a te îmbolnăvi. În vis

Informații suplimentare

Anul apariției

,

Număr de pagini