04
mart.

Studii, eseuri, articole.Vol. III
de Dumitru Micu

55,00 lei

Descriere

De-a lungul unei vieţi trăite în preajma cărţilor şi a amfiteatrelor studenţeşti, profesorul Dumitru Micu a scris o bibliotecă de cărţi în ale cărei rafturi încăpătoare opera sa poate fi aşezată după riguroase temeiuri. S-ar putea spune că Parcele i-au prelungit firul vieţii pe măsura efortului uriaş de care aveau nevoie tenacitatea şi hărnicia sa, efort din care a rezultat, purtându-i pecetea, o panoramă a fenomenului literar românesc. Între preocupările ultimilor săi ani de viaţă s-a aflat şi pregătirea pentru tipar a unui număr impresionant de manuscrise, de ordinul sutelor, pe care le-a strâns sub titlul Studii, eseuri, articole. În urmă cu un deceniu, profesorul le-a încredinţat Editurii Muzeul Literaturii Române, fiind programate să apară în trei volume. Două dintre ele au fost tipărite în timpul vieţii sale, în vreme ce ultimul, cel de faţă, este editat postum. Discursul lor critic şi istoricizant, inclusiv cel cu tentă memorialistică, îl readuce pe autor în actualitate, oferindu-ne totodată imaginea vastei informaţii şi exegeze literare deţinute şi, nu în cele din urmă, marile sale atuuri: vocaţia sintezei, examinarea şi interpretarea atentă, rafinamentul intelectual, dar fără pedanterie, respectul purtat adevărului, dezvăluit, cum i-ar fi plăcut să spună, sine ira et studio. Odată cu apariţia acestui volum final, aducem omagiul nostru profesorului, criticului, istoricului literar şi memorialistului Dumitru Micu, personalitate a literaturii şi culturii române activă din ultima jumătate a secolului XX până în zilele noastre, având sentimentul despovărător al îndeplinirii unei – e drept, tardive, dar niciodată îndeajuns de îndepărtate în timp ori inutile – obligaţii morale.

LUCIAN CHIŞU

Informații suplimentare

Anul apariției

Autor

Număr de pagini