17
sept.

Cultură și comunicare,/i>. Vol. V (coord. Roxana-Magdalena Bârlea)

15,00 lei

Stoc epuizat

Descriere

Studiile noastre pornesc de la convingerea că orice act de comunicare culturală implică în mod obligatoriu şi o componentă lingvistică, fie şi numai în virtutea relaţiei primare dintre limbă şi gândire. Chiar dacă avem în vedere exemple de comunicare culturală manifestată prin elemente de modă vestimentară, de stiluri ale construcţiilor civile sau de orice tip al artelor vizuale, muzicale, al tehnicilor gastronomice etc., reflexele lingvistice sunt cele care dublează codificarea semnului şi simbolului respectivei forme de exprimare a gândirii şi acţiunii umane. (coord. Roxana-Magdalena Bârlea)

CUPRINS

Roxana-Magdalena BÂRLEA, Comunicare culturală şi comunicare lingvistică

I. Interferenţe lingvistice – manifestări ale contactelor culturale

Sorin GUIA, Fonetisme arhaice în dialectele sud-dunărene

Nicoleta POPESCU, Caracteristici combinatorice ale verbelor dicendi din limba română

Lilia CUCIUC, Calcuri semantice după limba rusă în româna din Republica Moldova

Firdes MUSLEDIN, Criteriul tematic în circulaţia locuţiunilor verbale cu termen-cheie de origine turcească

Yusuke SUMI, Termeni româneşti în graiul rromilor din Belarus

Gabriela Aurelia PANAIT CHIRAN, Ambiguitatea lexicală şi gramaticală în actul traducerii

II. Structuri lexico-semantice în discursul specializat

Petre Gheorghe BÂRLEA, Scolasticism şi modernism în practicile explicative din romanul Numele trandafirului, de Umberto Eco

Violeta-Georgiana BUTISEACĂ, Intensificarea graduală în limba romănă

Denisa DINA, Note cu privire la terminologia muncii în limbile romanice

Simona POPESCU CAUCĂ, Explicaţia în textele didactice cu caracterfilologic

Andreea CARAMAN COJOCEA, Rolul cuantificării în structura exemplului integrat

Oana Petruţa POPA, Complimentele stereotipe şi complimentele supraornate în limba română

Carmen Daniela CONSTANTIN, Lexicul Ţiganiadei, de Ioan Budai-Deleanu

III. Circulaţia motivelor şi a structurilor discursive în cultura populară

Simona PALASCA, Elemente comune şi elemente specifice în configurarea locurilor imaginare din basmele româneşti cu circulaţie balcanică

Mariana-Anişoara COJOCARU, Adjectivul în limbajul basmelor populare

Nicoleta-Jeanina IANCU, Metamorfoza miturilor urbane

IV. Normă şi creativitate în evoluţia culturii materiale şi spirituale

Marilena Cristina NIŢU, Mijloace de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Ionel COJOCEA, Originile şi dezvoltarea cultului sfinţilor

Elena-Georgiana ŞTEFĂNESCU, Moralitatea — destinul nostru personal

Maria Andreia FANEA, Un filolog român la Paris: Emil Turdeanu

Informații suplimentare

Anul apariției

Număr de pagini