21
mai

1919. Confirmarea internațională a României întregite.
Culegere de studii de Gheorghe Sbârnă, Ioan Opriș

50,00 lei

Categorie:

Descriere

CUPRINS

Ioan SCURTU, Istoriografia românească despre lupta pentru apărarea Marii Uniri în anii 1918-1919

Ion CALAFETEANU, Paris, 1919 – România, recunoscută ca aliat

Corneliu Mihail LUNGU, 1919 – anul apărării şi consolidării României întregite

Mariana LAZĂR, România la Conferinţa de Pace de la Paris. Dezbateri şi decizii în jurul semnării tratatelor de pace (1919)

Gheorghe SBÂRNĂ, Propaganda românească în străinătate în sprijinul recunoaşterii internaţionale a Marii Uniri

Ioan OPRIŞ, Istoricul transilvănean Alexandru Lapedatu (14 septembrie 1876, Săcele – 30 august 1950, Sighet) la Conferinţa de Pace (1919)

Alin SPÂNU, Situaţia internă a României la finalul Primului Război Mondial

Ion GIURCĂ, O colaborare politică şi militară româno-polonă în anul 1919. Prezenţa armatei române în Pocuţia

Mihai MILCA, Construcţia geopolitică a Versailles-ului şi configurarea frontierei României întregite

Adrian POP, Tentative timpurii de sovietizare a României în context european

Alexandru GHIŞA, România şi prima experienţă comunistă în Ungaria

Gabriel DOLINSCHI, Alegerile parlamentare din 1919” – legitimarea democratică a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

Constantin BĂJENARU, Aspecte privind problematica anului 1919 în judeţul Făgăraş

Ioan LĂCĂTUŞU, Vasile STANCU, Aspecte ale integrării judeţului Treiscaune, azi Covasna, în realitatea politică, economică, socială şi culturală a României Mari (Anul 1919)

Iulian Stelian BOŢOGHINĂ, Salutări de pe Tisa…”, câteva cuvinte scrise pe o ilustrată – un imbold întru cunoaşterea celui care a semnat „Şt. Bâlcu”

Ioana RUSTOIU, Orfelinatul greco-catolic din Blaj în 1919, primul an al României Mari

Vasile MĂRCULET, Alexandru BUCUR, Contribuţia locuitorilor din actualul judeţ Hunedoara la „Fondul jertfelor liniei demarcaţionale” (1919)

Mihai DOHOT, Călăi şi victime la est de Nistru

Constantin HLIHOR, Evoluţii geopolitice în centrul şi sud-estul Europei (1919-1989). O perspectivă istorică

Informații suplimentare

Dimensiuni 17 × 25 cm
Anul apariției

Autor

Număr de pagini