21
ian.

România în anii premergători Marii Uniri 1916 – 1917.
Proiect – culegere de studii

51,00 lei

Descriere

Cuprins

Premisele istorice ale Marii Uniri – câteva reflecţii – Ioan Aurel POP

„Având drept ideal unitatea naţională” – intrarea României în Primul Război Mondial – Ioan SCURTU

August 1916: românii, războiul şi idealul naţional – Ion CALAFETEANU

Misiune regală – Diana MANDACHE

România în anii primului război mondial: Între geopolitica marilor puteri şi idealurile revoluţiei unităţii naţionale depline – Constantin HLIHOR

Refugiul în Moldova. De la suferinţele iernii, la înfăptuirea rezistenţei din vara anului 1917 – Ion AGRIGOROAIEI

Relaţii politice şi militare româno-ruse în primul an al războiului de întregire – Ion GIURCĂ

„BĂTĂLIA MOLDOVEI” – un secol de la salvarea fiinţei naţionale (1917-2017) – Corneliu-Mihail LUNGU

Rezistenţa armată şi salvarea fiinţei naţionale, etape ale procesului de întregire a României (1916-1918) – Corneliu Mihail LUNGU

Acţiunile marinei române în confruntările navale pe Dunăre şi Marea Neagră în Primul Război Mondial (1916-1917) – Marian MOŞNEAGU

Sud-estul Transilvaniei, în prima linie a evenimentelor din anii 1916-1917 – Ioan LĂCĂTUŞU

Premisele propagandei româneşti în stăinătate – Gheorghe SBÂRNĂ

Aportul serviciilor de informaţii româneşti la Războiul de Întregire (1916-1917) – Alin SPÂNU

Despre dramele aromânilor macedoneni în Primul Război Mondial – Ioan OPRIŞ

Teatrul naţional din Bucureşti în anii marelui război – Oana ILIE, Cornel-Constantin ILIE

O toamnă fierbinte: septembrie-octombrie 1916 în comitatul Făgăraş – Constantin BĂJENARU

Pagini din jurnalul unui soldat – 1916 – Narcis Dorin ION

Sculptorul Ion Jalea – sacrificiu, eroism, creativitate, alteritate – Doina PĂULEANU

Informații suplimentare

Anul apariției

Număr de pagini

Autor