25
mart.

Cronologia vieții literare românești. Perioada postbelică, volumele XIVA, XIVB, XV (set)

296,00 lei

Descriere

Aceste volume, nou apărute, se adaugă celor zece tomuri din Cronologia vieţii literare româneşti postbelice (1944-1964), prelungindu-le continuitatea la intervalul 1944-1967 din proiectul vast, ambiţios şi, după mine, necesar, la care participă cu precădere cercetătorii tineri din cadrul Institutului „G. Călinescu” al Academiei Române. Ideea mea, propunându-le această temă, a avut şi are în continuare două raţiuni. O raţiune, întâi, pedagogică: să-i determin pe tinerii care n-au trăit sub comunism (sau au trăit doar în anii copilăriei şi adolescenţei) să cunoască mai bine viaţa literară din perioada 1944-1989. Şi cum ar putea s-o cunoască dacă nu citind publicaţiile vremii şi, în măsura în care este posibil, cercetând arhivele publice?… A doua raţiune (raţiunea principală!) a fost aceea de a reconstitui printr-o acţiune comună (citeşte: printr-o cercetare atentă, migăloasă, cu maximă obiectivitate!) evenimentele care, în succesiunea lor, adesea confuză şi contradictorie, au marcat cea mai sumbră epocă din istoria literaturii române şi în genere, din istoria modernă a României.

Eugen Simion