20
ian.

Testamentul unui eminescolog,
de Petru Creţia

35,00 lei

Descriere

Filolog de formație clasică, Petru Creția și-a dedicat a doua parte a vieții continuării ediției critice a operelor lui Mihai Eminescu, începute de Perpessicius în 1939, dar întrerupte în 1963. A făcut parte din colectivul care, coordonat de D. Vatamaniuc, s-a ocupat, la Muzeul Literaturii Române, de editarea volumelor VII-XVI a operei eminesciene (1977-1989). Testamentul unui eminescolog este mărturia unui editor care, odată dusă la capăt sarcina de a publica și cel de-al șaisprezecelea – și ultimul – volum al Operelor, are conștiința atât a calităților, dar și a lipsurilor rezultatului și dorința de a îmbunătăți ce a fost deja făcut. Deținând metodologia adusă la zi, dar și cunoștințe aprofundate asupra manuscriselor eminesciene, Petru Creția își propune refacerea unei ediții critice a operei poetice a lui Eminescu. Neprimind susținerea necesară, demersul său se transformă în acest testament de eminescolog, în care nu doar că scutură imaginea poetului de închistările lecturilor hiperelogioase și argumentează carențele împărțirii poeziilor în antume și postume, dar repune în drepturi termenul însuși de „eminescolog”. Atribuindu-i strictețe științifică și forță de argumentare, evitând riscul plasării în impostură, Petru Creția devine el însuși un eminescolog pentru care rigoarea, metoda și lectura nepartinică sunt părți ale moștenirii pe care o lasă celor ce vor avea curaj să intre în laboratorul manuscriselor lui Mihai Eminescu.

Informații suplimentare

Autor

Anul apariției